Najnowsza interwencja Uważam Rze

Historia

Wojna polsko-żydowska

Leszek Pietrzak

46 lat temu władze PRL pod presją Związku Sowieckiego zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem. W ten sposób komunistyczna Polska zyskała nowego wroga leszek pietrzak

Skupił się również na reakcjach krajowych, wspominając o „urządzaniu libacji w niektórych instytucjach państwowych z okazji zwycięstwa Izraela". Był to czytelny sygnał przygotowywania „ideologicznego gruntu" do zbliżającej się kampanii antyżydowskiej. 19 czerwca 1967 r. na VI Kongresie Związków Zawodowych poszedł zdecydowanie dalej. W swoim przemówieniu starał się jednoznacznie powiązać izraelskie zwycięstwo w ostatniej wojnie z rolą polskich Żydów. Otwarcie mówił o powiązaniu Izraela z „pewnymi grupami" w Polsce, kwalifikowanymi przez niego jako zdradzieckie. Właśnie wtedy z ust towarzysza Wiesława padły słowa o „V kolumnie". Podkreślił, że każdy polski obywatel powinien mieć tylko jedną ojczyznę: PRL, sugerując tym samym, że wszelkie przejawy odstępstwa od tej zasady muszą się spotkać z surowymi konsekwencjami. Przemówienie Gomułki wyznaczało drogę, jaka może niebawem czekać polskich Żydów. 22 czerwca 1967 r. premier Józef Cyrankiewicz już otwarcie zachęcał Żydów do wyjazdu z Polski. W swoim sejmowym przemówieniu w imieniu rządu PRL komunikował: „Nie jest możliwa lojalność wobec socjalistycznej Polski i imperialistycznego Izraela jednocześnie. Tu trzeba dokonać wyboru i wyciągnąć zeń właściwe konsekwencje. Kto te konsekwencje w postaci emigracji wyciągnąć pragnie, ten nie natrafi na żadne przeszkody".

Przemówienia przywódców PRL nadawały ton działaniom niższych partyjnych struktur. Na różnych szczeblach partii przyjmowano rezolucje, w których domagano się usunięcia Żydów z kierowniczych stanowisk oraz konfiskaty ich majątków na rzecz Skarbu Państwa. Jedna z takich rezolucji, odczytywana w jednostkach wojskowych, brzmiała: „Potępiamy nieludzkie metody faszystów izraelskich zaczerpnięte ze skarbca hitlerowskiego SS w obchodzeniu się z cywilną ludnością arabską i jeńcami wojennymi. (...) Potępiamy samowolę i gwałt dokonywany przez zbirów faszystowskich Izraela na ludności cywilnej państw arabskich. (...) Żądamy pełnego oczyszczenia aparatu państwowego, partyjnego, administracyjnego i wojskowego – usunięcia z odpowiedzialnych stanowisk wszystkich obywateli pochodzenia niepolskiego, a winnych zdrady narodowej oddania pod sąd. Jednocześnie żądamy, aby tajemnice państwowe, wojskowe, partyjne oraz kluczowe stanowiska państwowe były powierzane tylko i wyłącznie rdzennym Polakom".

Równoległe do działań struktur partyjnych uruchomiono antyżydowską kampanię propagandową w mediach. Prowadzona była ściśle według „wytycznych do pracy informacyjno-propagandowej" wydanych przez Biuro Polityczne KC PZPR. Na jej przebieg najważniejszy wpływ miał ówczesny szef MSW Mieczysław Moczar, nieformalny lider frakcji partyzantów będącej forpocztą oczyszczenia aparatu partyjnego i państwowego z Żydów. W publikacjach prasowych potępiano więc „izraelską soldateskę", snuto analogie pomiędzy izraelskim atakiem na kraje arabskie a hitlerowską agresją na Polskę we wrześniu 1939 r., a przede wszystkim domagano się usunięcia Żydów z kluczowych stanowisk w państwie. Ale nie tylko się domagano. Propaganda szukała i znajdowała kolejnych wrogów pochodzenia żydowskiego. Informowano m.in. o ochotnikach na wojnę zgłaszających się do ambasady Izraela w Warszawie i o kolejnych przejawach nielojalności ze strony osób narodowości żydowskiej. Jednym z takich przejawów miało być przyjęcie na cześć Izraela, jakie odbyło się w redakcji „Przyjaciółki". W trakcie tej niezwykle napastliwej kampanii chodziło o przekonanie zwykłych obywateli PRL, że konflikt bliskowschodni ma swój polski wymiar i że rzeczywiście istnieje „zagrożenie wewnętrzne" ze strony polskich Żydów. To miało uzasadniać potrzebę przeprowadzenia antyżydowskich czystek. Jednak w czerwcu 1967 r. kampania antyżydowska dopiero się zaczynała. Jej apogeum nastąpi w marcu 1968 r.

Sowieckie piętno

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy