Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Polska gospodarka na równi pochyłej

Nastroje w przemyśle, budownictwie i handlu detalicznym w czerwcu oceniane są dużo bardziej pesymistycznie niż w maju, donosi najnowszy raport opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Wyniki badań podanych przez GUS nie nastrajają optymistycznie. Ogólny klimat koniunktury w przemyśle spadł zarówno w stosunku miesięcznym (od maja), jak i w stosunku rocznym – jest to najgorzej oceniany czerwiec od trzech lat. Sytuacja ta wpływa negatywnie na gospodarkę – bieżący portfel zamówień jest ograniczany w nieco większym stopniu niż w maju. W związku ze spowolnieniem gospodarczym zmniejszana jest bieżąca produkcja w przedsiębiorstwach, mimo że według ekspertów GUS prognozy na najbliższe miesiące są korzystne, choć są one już ostrożniejsze od formułowanych w maju. GUS donosi również, że sytuacja finansowa, podobnie jak w maju, oceniana jest negatywnie. Analitycy przypuszczają, że w najbliższych miesiącach można oczekiwać dalszego pogorszenia.

W polskim handlu także nie dzieje się dobrze i oceny ekspertów i przedsiębiorców są nieco gorsze niż w maju. Bieżąca sprzedaż detaliczna oraz sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie. Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 21 proc. Przewidywania na najbliższe miesiące są negatywne i można przypuszczać, że ulegną dalszemu pogorszeniu. Właściciele przedsiębiorstw, którzy dostarczyli dane do raportu, zapowiadają, że ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w maju.

Najnowszy raport może odbić się negatywnie również na zatrudnieniu. Ministerstwo pracy na początku czerwca podało, że bezrobocie w Polsce spada i według analiz wyniesie w maju 13,5 proc. Jednak nijak się to ma do zapowiedzi pracodawców ankietowanych przez GUS, którzy planują redukcję zatrudnienia, która może być nieco większa od zapowiadanych w maju. W małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu (zatrudniających od 10 do 249 osób) planowane jest ograniczenie zatrudnienia. Przedstawiciele handlu detalicznego również zapowiadają spadek zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy. W czerwcu nastroje konsumentów utrzymały się na podobnym poziomie jak w maju – wynika z opublikowanych w piątek badań. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, osiągnął taką samą wartość jak w maju: -27,9. Negatywna wartość wskaźnika oznacza, że liczba konsumentów nastawionych pesymistycznie jest większa niż tych z nastawieniem optymistycznym.

„Jego składowe uległy różnokierunkowym i niewielkim zmianom: najsilniej poprawiły się przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju – o 1,1 pkt proc., a pogorszyły dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (obie o 0,6 pkt proc.)" – napisano w raporcie GUS.

—mm

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez