Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Polska gospodarka na równi pochyłej

Nastroje w przemyśle, budownictwie i handlu detalicznym w czerwcu oceniane są dużo bardziej pesymistycznie niż w maju, donosi najnowszy raport opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Wyniki badań podanych przez GUS nie nastrajają optymistycznie. Ogólny klimat koniunktury w przemyśle spadł zarówno w stosunku miesięcznym (od maja), jak i w stosunku rocznym – jest to najgorzej oceniany czerwiec od trzech lat. Sytuacja ta wpływa negatywnie na gospodarkę – bieżący portfel zamówień jest ograniczany w nieco większym stopniu niż w maju. W związku ze spowolnieniem gospodarczym zmniejszana jest bieżąca produkcja w przedsiębiorstwach, mimo że według ekspertów GUS prognozy na najbliższe miesiące są korzystne, choć są one już ostrożniejsze od formułowanych w maju. GUS donosi również, że sytuacja finansowa, podobnie jak w maju, oceniana jest negatywnie. Analitycy przypuszczają, że w najbliższych miesiącach można oczekiwać dalszego pogorszenia.

W polskim handlu także nie dzieje się dobrze i oceny ekspertów i przedsiębiorców są nieco gorsze niż w maju. Bieżąca sprzedaż detaliczna oraz sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie. Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 21 proc. Przewidywania na najbliższe miesiące są negatywne i można przypuszczać, że ulegną dalszemu pogorszeniu. Właściciele przedsiębiorstw, którzy dostarczyli dane do raportu, zapowiadają, że ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w maju.

Najnowszy raport może odbić się negatywnie również na zatrudnieniu. Ministerstwo pracy na początku czerwca podało, że bezrobocie w Polsce spada i według analiz wyniesie w maju 13,5 proc. Jednak nijak się to ma do zapowiedzi pracodawców ankietowanych przez GUS, którzy planują redukcję zatrudnienia, która może być nieco większa od zapowiadanych w maju. W małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu (zatrudniających od 10 do 249 osób) planowane jest ograniczenie zatrudnienia. Przedstawiciele handlu detalicznego również zapowiadają spadek zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy. W czerwcu nastroje konsumentów utrzymały się na podobnym poziomie jak w maju – wynika z opublikowanych w piątek badań. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, osiągnął taką samą wartość jak w maju: -27,9. Negatywna wartość wskaźnika oznacza, że liczba konsumentów nastawionych pesymistycznie jest większa niż tych z nastawieniem optymistycznym.

„Jego składowe uległy różnokierunkowym i niewielkim zmianom: najsilniej poprawiły się przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju – o 1,1 pkt proc., a pogorszyły dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (obie o 0,6 pkt proc.)" – napisano w raporcie GUS.

—mm

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy