Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Byly prezydent Aleksander Kwasniewski podczas obchodow 70. rocznicy zbrodni w Jedwabnem

Dlaczego Niemcy powinni przeprosić za Jedwabne

Janusz Korwin-Mikke

10 lipca 2006 r. to nie Aleksander Kwaśniewski powinien przepraszać za zbrodnię w Jedwabnem, ale ówczesny prezydent Republiki Federalnej Niemiec Johannes Rau

Jako prezydent obywateli III RP, wśród których są ludzie różnej narodowości (w tym i Żydzi), a mogły się nawet znajdować ofiary, które uciekły z owej stodoły, Aleksander Kwaśniewski też nie mógł przepraszać. Byłoby to bardzo wysokim nietaktem! Czy na przykład Emanuel Olisadebe, który akurat wtedy wrócił do Polski, miał też przepraszać za Jedwabne? A co on Żydom zawinił?

Wreszcie Kwaśniewski mógł chcieć przepraszać jako głowa państwa polskiego. I to miałoby jakiś sens, bo III Rzeczpospolita jest następczynią prawną PRL, a ta była następczynią prawną II RP.

Jednakże – i to trzeba stanowczo podkreślić – żadne państwo polskie niczym w sprawie tej zbrodni nie zawiniło! Zbrodni tej nie organizował, nie pomagał w jej dokonaniu ani do niej nie zachęcał jakikolwiek przedstawiciel jakiegokolwiek państwa polskiego – nawet marionetkowej Generalnej Guberni! Żadne też państwo polskie – ani rząd londyński, ani tzw. państwo podziemne – nie miało żadnej możliwości, by przeszkodzić w tej zbrodni. Nie było tam żadnych umundurowanych i uprawnionych do działania polskich policjantów ani żołnierzy.

Odpowiedzialność państwa nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością narodu (o ile coś takiego istnieje). Jeśli prezydent Republiki Federalnej Niemiec przeprasza w imieniu RFN za zbrodnie wojenne (i RFN płaci za nie odszkodowania), to nie dlatego, że zbrodni dokonali Niemcy, lecz dlatego, że dokonała ich III Rzesza, a RFN uznała się de iure za spadkobiercę III Rzeszy. Jest to bardzo ważne rozróżnienie: gdyby komendantem KL Auschwitz-Birkenau był mianowany przez Hitlera Ukrainiec, a całą załogę stanowili najemni Murzyni, Arabowie i Chińczycy, to odpowiedzialność RFN nie byłaby ani o jotę mniejsza, gdyż nosiliby oni niemieckie mundury i wykonywali rozkazy kierownictwa III Rzeszy. Za ewentualne zbrodnie Legii Cudzoziemskiej odpowiada Republika Francuska, a nie państwa, których obywatelami są (lub z których pochodzą) żołnierze legii!

Znakomite publicity

Tym samym państwo polskie nie ma nic wspólnego ze zbrodnią w Jedwabnem – i Kwaśniewski nie mógł przepraszać również w tym charakterze. By zrozumieć nonsens używanych konstrukcji prawnych, wyobraźmy sobie, że Stalin inaczej podzielił Europę Wschodnią – i Jedwabne znalazło się w granicach Białoruskiej SRS, a obecnie Republiki Białoruskiej. Czy za tę zbrodnię powinien wtedy przepraszać Aleksander Łukaszenka? A jakie ta zmiana ma znaczenie dla mieszkańca np. Śląska czy Wielkopolski? W obydwu przypadkach nie ma on tak samo nic wspólnego z tą zbrodnią.

Państwo polskie – czyli obecnie: III RP – mogłoby zrobić w tej sprawie tylko jedno: korzystając z precedensu norymberskiego (że zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu), znaleźć polskich zbrodniarzy z Jedwabnego (jeśli jeszcze żyją i jeśli nie zostali już raz skazani – a zostali: przez sąd w PRL – non bis idem!). Jest to jednak kosztowne i męczące – natomiast przepraszanie idzie politykom gładko – i zapewnia temu, kto przeprasza, znakomite publicity: 30 sekund w telewizjach połowy świata! Jest to więc droga łatwiejsza i przyjemniejsza.

Kto zatem odpowiada za zbrodnię w Jedwabnem? Zróbmy pewien eksperyment myślowy.

Dziś wojska polskie wkraczają na Ukrainę. Rząd ukraiński emigruje na Cypr, wojsko polskie zajmuje Lwów. We Lwowie dochodzi do pogromu Żydów na dużą skalę – ginie kilkaset osób. Kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście nie państwo ukraińskie, które nie istnieje, a w każdym razie nie panuje nad Lwowem. Zgodnie z konwencją haską całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo prawne na terytoriach okupowanych ponosi okupant. Czyli w tym przypadku byłaby to Polska. Z dokładnie tych samych powodów okupant ponosi odpowiedzialność za wydarzenia w Jedwabnem – bo tylko on miał jednostki policyjne i wojskowe mogące skutecznie zapobiec zbrodni. A w owych dniach okupantem Jedwabnego i okolic była III Rzesza Niemiecka.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO