Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Benedykt XVI i Franciszek podczas spotkania w Watykanie

Encyklika na cztery ręce

Tomasz Krzyżak

Papież Franciszek opublikował swoją pierwszą encyklikę. Napisał ją wspólnie z emerytowanym papieżem Benedyktem

W dalszej części papież mówi o tym, że wiara chrześcijanina to historia spotkania człowieka z miłością. Miłość ta zaś najpełniej objawiła się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Oczywiście historia ta zaczęła się już wcześniej od Abrahama i była obecna w całym Izraelu. Mówiąc o Izraelu, papież nawiązuje do niewiary i bałwochwalstwa: „bożek jest pretekstem do tego, by postawić samych siebie w centrum rzeczywistości, adorując dzieło własnych rąk" – pisze Franciszek i ostrzega, że taka postawa prowadzi do zagubienia, utraty celu, chaosu. Wyzwoleniem może być jedynie wiara, która „jest bezinteresownym darem Boga".

O wiarygodności Boga świadczy zaś zdaniem papieża cała historia Jezusa. „Przez kontemplowanie śmierci Jezusa umacnia się wiara" – mówi papież. Jezus jest centrum wiary, do której uzdalnia nas Duch Święty. Ale, jak stwierdza Franciszek, wiara poza Kościołem traci swoją miarę, nie znajduje już swojej równowagi, wystarczającej przestrzeni, by się utrzymać".

Nawiązując do kryzysu prawdy, papież twardo mówi, że współczesny człowiek winien się temu kryzysowi mocno przeciwstawić, bo „wiara bez prawdy nie zbawia, nie daje pewności naszym krokom". Dlatego też nie można rozdzielać miłości i prawdy. W innym miejscu papież nawiązuje również do relacji między wiarą a rozumem i nauką. Przypomina przy tym encyklikę bł. Jana Pawła II „Fides et ratio" i zaznacza, że „wiara wywiera dobroczynny wpływ na spojrzenie nauki: zaprasza ona uczonego, by pozostał otwarty na rzeczywistość z całym jej niewyczerpanym bogactwem".

Wiara pomaga

Trzecia część encykliki to jakby nawiązanie do wizyty Benedykta XVI w Bawarii w 2006 r. Hasłem pielgrzymki były wówczas słowa: „Kto wierzy, nigdy nie jest sam". I papież przypomina, że do wiary rodzimy się w Kościele. Mówi też o szczególnej roli sakramentów. Podkreśla również, że wiara swój najwyższy wymiar powinna odnajdować w Eucharystii. Nawiązując zaś do Dekalogu, papież mówi o tym, że nie należy go traktować jako zbioru zakazów, ale drogowskazów, które pozwalają człowiekowi wyjść z pustyni i nawiązać dialog z Bogiem. Przypomina również o tym, że podstawowym zadaniem Kościoła jest przekazywanie całego depozytu wiary.

W ostatniej części encykliki papież mówi o konsekwencjach wiary dla życia społecznego. Mówi, że „pomaga nam ona budować nasze społeczności, tak by zmierzały ku przyszłości dającej nadzieję". Przypomina o tym, że „mężczyzna i kobieta mogą przyrzec sobie wzajemną miłość gestem angażującym całe życie i przypominającym bardzo wiele cech wiary". Wiara pozwala też, zdaniem papieża, pojąć głębię i bogactwo rodzenia dzieci. Franciszek wskazuje też na to, że wiara jest źródłem braterstwa i woła o powrót do źródła. Mówi również o szanowaniu natury, bo gdy człowiek ją zniszczy, „zanikną również fundamenty życia".

Franciszek mówi również o cierpieniu. Wskazuje, że w słabości objawia się najpełniej moc Boga. Dodaje, że „cierpiącemu człowiekowi Bóg nie daje wyjaśniającej wszystko argumentacji, ale swoją odpowiedź ofiaruje w formie obecności, która towarzyszy historii dobra, łączącej się z każdą historią cierpienia, by rozjaśnił ją promień światła".

Na koniec papież wskazuje na Maryję. Jest ona jego zdaniem przewodnikiem po drodze wiary. Najdoskonalszym, bo wypełniła się w niej cała wiara Starego Testamentu, to ona najpierw zrodziła Jezusa, a potem szła za nim do końca swych dni. „Matko, wspomóż naszą wiarę!" – prosi Franciszek.

Encyklika „Lumen fidei" nie będzie jedynym ważnym dokumentem, który w tym roku opublikuje papież Franciszek. Podczas jednej z czerwcowych audiencji ujawnił, że przed listopadowym zakończeniem Roku Wiary ogłosi adhortację na temat ewangelizacji.

1 2
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy