Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Powrót na Wzgórze Moria

Paweł Łepkowski

Czy Żydzi odbudują symbol swojego przymierza z Bogiem? Czy powstanie Nowa Wielka Świątynia na wzór tej, o której Jezus mówił „to dom mego Ojca”?

Legenda mówi, że wszystkie przedmioty w Świątyni, podłogi oraz ściany zostały wykonane ze złota. Na tamte czasy kubatura Przybytku musiała być imponująca – ponad 50 m długości, 27 m szerokości i 13 metrów wysokości. Na dziedzińcu świątynnym stała ogromna kadź podarowana wraz z innym sprzętem przez władcę Tyru – króla Hirama. Mieściła dziesiątki ton wody i stała na 12 ogromnych spiżowych bykach. Z kadzi wychodziły krany, za pomocą których kapłani dokonywali własnej ablucji i obmywali poły zwierząt przeznaczonych do całopalenia. Ołtarz całopalenia stał na dziedzińcu świątyni. Codziennie rano i po południu palono na nim baranka, który był bez skazy.

Do miejsca świętego prowadziło 10 stopni. Wiodły one między filarami wysokimi na 11 metrów i grubymi na 3 metry, nazwanymi przez wiernych Jachim i Boaz.

W miejscu świętym, oprócz pięciu świeczników wykonanych ze złota, znajdował się ołtarz kadzenia, również pokryty warstwą złota. Arcykapłan – i tylko on – przechodził przez zasłonę dzielącą miejsce święte od reszty dziedzińca i w Dniu Pojednania (Jom Kipur) zapalał kadzidła. Dym wypełniał całość pomieszczenia, przypominając Żydom ową tajemniczą chmurę unoszącą się nad Namiotem Spotkań w okresie wędrówki z Mojżeszem. Miejsce święte oddzielone było od Najświętszego (nazywanego także Świętym Świętych) grubym murem oraz specjalną, nigdy niezdejmowaną zasłoną. Nawet ta zasłona była jedynym w swoim rodzaju cudownym artefaktem. Pięknie zdobiona, długa na 20 metrów i szeroka na 11 metrów, gruba na szerokość dłoni mężczyzny (około 10 cm) zasłona była w Dniu Pojednania skrapiana krwią baranka i nigdy niemyta rękami ludzkimi, ponieważ sama dokonywała cudownego samooczyszczenia. Zgodnie z przekazem ewangelistów to właśnie ten niezwykły i święty materiał samowolnie rozedrze się na pół w momencie śmierci Zbawiciela.

Miejsce najświętsze było pomieszczeniem wyłożonym złotem; Arka – Skrzynia Przymierza – była jedyną rzeczą, jaka się tam znajdowała. Nad nią wciąż unosił się obłok, widoczny objaw chwały bożej, nazywany „szekina". Arcykapłan reprezentujący Mesjasza i cały naród wybrany w Dniu Pojednania wchodził do miejsca najświętszego. Przypuszcza się, że mył Arkę lub też – jak uważają fantaści i marzyciele – nawiązywał za jej pomocą bezpośredni kontakt z Bogiem.

Znamienne, że do nogi Arcykapłana przywiązany był srebrny łańcuch. Zdarzało się bowiem, że najwyższy kapłan tracił przytomność w czasie przebywania w Miejscu Najświętszym i właśnie za pomocą łańcucha musiał być wyciągany z jego wnętrza. Szwajcarski pisarz i dziennikarz Erich von Däniken wysnuł na tej podstawie nawet osobliwą hipotezę, że Arka mogła być generatorem wysokiej mocy wytwarzającym tak silne pole magnetyczne, że zaburzeniom ulegały czynności mózgu najwyższego kapłana.

Święta skała dwóch religii

Miejsce, na którym ustawiona była Arka, jest dzisiaj kością niezgody między Arabami i Żydami. To szczytowa skała wzgórza Moria, zwana po hebrajsku Eben ha-Shetiyah, czyli Fundament Skały. To właśnie tu – jak wierzą wszystkie trzy wielkie religie monoteistyczne – Abraham chciał dokonać ofiarowania Bogu swojego ukochanego syna Izaaka. Ta skała była i jest nadal miejscem najświętszym dla Żydów, ale także dla muzułmanów – stąd bowiem, jak głosi tradycja islamu, prorok Mahomet w czasie swojej sennej podróży wzniósł się do nieba na swym koniu Borku.

Koran głosi, że święta skała pragnęła tak bardzo podążyć za prorokiem, że sam Archanioł Gabriel musiał ją przytrzymać palcami. Według tradycji islamu na skale znajdują się ślady archanielskich palców. Skała znajduje się obecnie wewnątrz muzułmańskiego sanktuarium nazywanego Kopułą Skały – dokładnie tym samym miejscu, gdzie wieki wcześniej najwyższy kapłan Izraela wchodził w Dniu Pojednania, aby stanąć przed tronem Pana.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy