Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Wyższe podatki = mniej pieniędzy

Po tegorocznej podwyżce akcyzy na papierosy nie zobaczymy żadnych efektów. Mało tego, wpływy z niej do budżetu mogą być jeszcze niższe niż w ubiegłym roku.

W  raporcie  Instytutu  Badań  nad  Gospodarką  Rynkową  precyzyjnie  wskazuje  się  na  to,  że  w  pierwszych  ośmiu  miesiącach  dochody  budżetu  z  tytułu  podatku  akcyzowego  od  wyrobów  tytoniowych  były  o  ponad  530  mln  niższe  niż  w  roku  poprzednim.

Utrzymanie  takiej  tendencji  może  doprowadzić  do  spadku  wpływów  do  budżetu  z  akcyzy  nawet  do  800  mln  zł.  Po  przeprowadzonych  symulacjach  okazało  się,  że  obniżenie  stawki  procentowej  i  podwyższenie  stawki  kwotowej  spowoduje  mniejszy  wzrost  cen  papierosów  na  rynku.  Gdy  już  do  tego  dojdzie,  automatycznie  ograniczy  się  nielegalny  handel,  a  tym  samym  zwiększą  się  wpływy  do  budżetu.  By  do  tego  doszło,  rząd  musiałby  obniżyć  stawkę  procentową  podatku  akcyzowego  do  poziomu  25  proc.  w  2014  r.  oraz  10  proc.  w  2015  r.,  musiałby  także  podwyższyć  stawkę  kwotową  akcyzy.  Zmiana  ta  przyniesie  w  tym  roku  do  budżetu  co  najmniej  około  160  mln  zł.

Takie  zachowania  już  całkowicie  przyjęły  się  na  zachodzie  Europy.  W  ciągu  ostatnich  trzech  lat  podobne  zmiany  struktury  akcyzy  przeprowadziło  20  krajów  Unii  Europejskiej,  np.  Grecja  i  Niemcy  już  odczuły  pozytywne  zmiany,  jeśli  chodzi  o  zwiększenie  wpływów  do  budżetu  z  podatku  akcyzowego.  Rozwój  wydarzeń  na  greckim  rynku  tytoniowym  stanowi  pozytywny  przykład.  Po  zmianie  struktury  akcyzy  w  listopadzie  2012  r.  w  drugim  kwartale  2013  r.  przychody  z  akcyzy  wzrosły  tam  o  40  mln  euro  w  porównaniu  z  drugą  połową  2012  r.  Oczywiście  nie  należy  zapominać,  że  zmniejszone  wpływy  są  spowodowane  coraz  większą  popularnością  e-papierosów  lub  innych  zamienników  papierosów.  Sam  rząd  tłumaczy  podwyżki  akcyzy  zobowiązaniami  unijnymi,  ale  Polska  jest  już  bardzo  bliska  ich  wypełnienia,  tym  bardziej  niezrozumiałe  są  kolejne  zwyżki  cen.  Ogromne  wydatki  na  papierosy  w  Polsce  coraz  bardziej  przyczyniają  się  do  zwiększonej  liczby  papierosów  nielegalnego  pochodzenia.  Dlatego  utrzymywanie  obecnej  polityki  władz  fiskalnych  (coroczny  5-procentowy  wzrost  akcyzy  na  papierosy)  wciąż  będzie  powodować  dalszy  spadek  dochodów  budżetu  państwa  z  tego  tytułu.

dem

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez