Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Pieniądz szybciej krąży

Edyta Hołdyńska

Coraz więcej firm deklaruje poprawę swojej sytuacji finansowej – podaje Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.

Więcej faktur jest płaconych w terminie, skrócił się czas oczekiwania na zapłatę, Indeks Należności Przedsiębiorstw osiągnął najwyższy od pięciu lat poziom, ale ponad 30 proc. przedsiębiorców nadal boryka się z zatorami płatniczymi. Indeks Należności Przedsiębiorstw to wskaźnik, który pokazuje, na ile dotkliwe są one dla przedsiębiorców. Im wyższa jego wartość, tym kłopoty z otrzymaniem należności mniejsze. W październiku wartość INP osiągnęła poziom 88,6 pkt – najwyższy od stycznia 2009 r., kiedy rozpoczęto to cokwartalne badanie.

W III kw. 2013 r. w największym stopniu na wzrost INP miały wpływ mniejsza liczba niezapłaconych w terminie faktur oraz skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę. O ile jeszcze na początku roku przeciętnie 27,7 proc. faktur nie było regulowanych na czas, to teraz odsetek ten spadł do poziomu 22,7 proc. Jednocześnie skrócił się termin oczekiwania na zapłatę z czterech miesięcy i 9 dni do 3 miesięcy i 24 dni. – Te dwa wskaźniki łącznie pokazują, że pieniądz w gospodarce zaczął szybciej krążyć. Nie tylko przestały się pojawiać nowe opóźnienia w płatnościach, ale część zaległych faktur z poprzednich kwartałów zaczęła być regulowana. Takie zjawisko zawsze towarzyszy poprawie koniunktury – wyjaśnia Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG.

Na polepszenie stanu finansów wskazuje 30 proc. firm, podczas gdy na początku roku ten odsetek wynosił zaledwie 17,7 proc. Jednocześnie znacznie zmalała grupa przedsiębiorców uskarżających się na pogorszenie ich kondycji finansowej – z 26,5 proc. do 14 proc. – Mimo tych optymistycznych wyników nie możemy zapominać, że zatory płatnicze są nadal jedną z najpoważniejszych barier w rozwoju przedsiębiorstw. I choć ich dolegliwość się zmniejsza, to ciągle ponad 33 proc. firm wskazuje, że przez brak zapłaty od klientów same nie mogą regulować swoich należności, a 31 proc. ogranicza z tego powodu inwestycje – dodaje Adam Łącki.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy