Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Powrót do przeszłości

Leszek Pietrzak

Za rządów Donalda Tuska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyrosła na megasłużbę, a ma apetyt na jeszcze więcej

Reforma służb specjalnych zaczyna nabierać realnych kształtów. Projekt nowej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przechodzi międzyresortowe konsultacje. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom priorytetem w ustawie nie jest lepsza kontrola ABW, tylko zwiększenie jej dotychczasowych uprawnień. Przypomina to powrót do praktyk z przeszłości, a nie odpowiedź na wyzwania nowoczesnego, demokratycznego państwa. Bardzo łatwo będzie taką ustawę zaskarżyć i wykazać jej niekonstytucyjność.

Można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach projekt zostanie przedstawiony w Sejmie, zapewne z nadzieją na jego szybkie przeforsowanie. Gdyby się to udało, rząd Donalda Tuska mógłby mówić o przeprowadzeniu wielkiej reformy służb specjalnych, nad którą „ciężko" pracował przez wiele miesięcy.

Projekt nowej ustawy o ABW nie tylko zmienia dotychczasowe usytuowanie agencji i jej podległość w strukturze organów państwowych, ale przede wszystkim zakres jej kompetencji i uprawnień. Nie wiemy tylko, czy zmianie ulegnie również nadzór nad ABW i jak ostatecznie będą wyglądały zapisy, które mają to określać. Już teraz projekt budzi poważne zastrzeżenia. Zgłosiło je wiele instytucji, w tym Sąd Najwyższy i Prokuratura Generalna. Zastrzeżenia mają również inne polskie służby. Te zapewne obawiają się, że przyjęcie ustawy w obecnym kształcie mogłoby ograniczyć ich kompetencje i de facto zmarginalizować ich rolę. Krytyczne uwagi do projektu zgłosiło już CBA, którego szef Paweł Wojtunik nie omieszkał o tym poinformować publicznie. Z kolei prawnicy ostrzegają, że ustawa może być sprzeczna z konstytucją, a nawet z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Zastrzeżenia ekspertów od służb specjalnych budzą przede wszystkim zapisy zwiększające dotychczasowe uprawnienia ABW. Zapewne podobne obawy wyraziliby zwykli obywatele, dla których demokratyczne wolności są fundamentalne.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej