Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Pieniądze dla twojej firmy

Edyta Żyła

1. Wsparcie dla nowych technologii

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowego wyrobu, projektu wzorniczego, technologii produkcji lub znaczące ulepszenie wyrobu czy technologii produkcji, mogą składać wnioski w programie „Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2014". Warunkiem pozyskania wsparcia jest zlecenie usługi jednostce badawczej lub przedsiębiorcy, który posiada status centrum badawczo-rozwojowego. Jest to działanie zbieżne z celami, jakim podporządkowane będzie wydatkowanie funduszy unijnych w perspektywie budżetowej na lata 2014–2020, która zakłada wzmocnienie współpracy biznesu z ośrodkami naukowymi. Uzyskane dofinansowanie można też przeznaczyć na przygotowanie ocen potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, opracowanie prognozy rynku nowego wyrobu czy strategii jego wprowadzenia. O dotacje mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł i może pokryć najwyżej 80 proc. kosztów usługi. Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski będą przyjmowane do 20 marca br. do godz. 16.30.

2. Szanse dla branży elektronicznej

Firmy funkcjonujące w branży elektronicznej oraz IT/ICT, które chcą wziąć udział w Międzynarodowych Targach Elektroniki – Hong Kong Electronics Fair oraz International ICT Expo w Hongkongu – mogą liczyć na dofinansowanie kosztów podróży i pobytu w ramach misji gospodarczej organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas targów prezentowane będą między innymi: komputery i części komputerowe, aplikacje biznesowe, mobilny marketing, elektronika przyjazna dla środowiska, grafika cyfrowa, sprzęt elektryczny do domu, technologie bezprzewodowe czy usługi dla handlu. Wstępny program zakłada przylot do Hongkongu 12 kwietnia br. Poza udziałem w targach przewidywany jest między innymi udział w seminarium na temat branży elektronicznej oraz roli Hongkongu jako bramy do rynku chińskiego, wizyta w Hong Kong Science Park i Internet of Things oraz najprawdopodobniej spotkanie w przedsiębiorstwie z branży elektronicznej. Misja gospodarcza odbędzie się w dniach 13–16 kwietnia tego roku.

3. Dotacje na staże i szkolenia

Zainteresowani organizacją szkoleń, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie, a także udzielaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, starać się mogą o dofinansowanie na poziomie co najmniej 50 tys. zł. Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty, w tym przedsiębiorcy, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wsparciem, udzielonym w ramach projektu, powinny być objęte te osoby, które zostały zwolnione z pracy, przewidziane do zwolnienia lub nim zagrożone. Będą one mogły liczyć na doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych w kwocie do 40 tys. zł dla każdej z osób, a także wsparcie pomostowe na okres od 6 do 12 miesięcy, umożliwiające ponoszenie podstawowych wydatków, takich jak m.in. składki ZUS. Nabór wniosków na organizację systemu wsparcia składać można do 7 marca 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

4. Aktywizacja zawodowa bez wkładu własnego

Wyposażenie stanowiska pracy, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, tworzenie centrów aktywizacji lokalnej, coachingu lub treningu pracy – to tylko niektóre cele, na jakie mogą zostać przeznaczone środki rozdzielane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim. O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zakres działań, które mogą liczyć na wsparcie, jest bardzo szeroki – ich głównym celem ma być integracja społeczno-zawodowa, także osób niepełnosprawnych. Nie została określona maksymalna kwota dofinansowania, nie jest wymagany wkład własny. Wnioski  można składać do 7 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy