Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Vademecum przedsiębiorcy

Edyta Żyła

1. Niższy VAT czy przedwyborcza obietnica?
Fatalny stan finansów publicznych sprawia, że rządzący wciąż zwlekają z obiecaną obniżką VAT. Od 2011 r. stawki niezmiennie utrzymują się na poziomie 23, 8 i 5 proc. Ministerstwo Finansów zapowiada, że stan ten utrzyma się do 2017 r. Po tej dacie wartość podatku od towarów i usług wrócić ma do poprzednich stawek, tak przynajmniej zadeklarował minister finansów Mateusz Szczurek. Jest to jednak bardzo mglista perspektywa – do tego czasu może nie tylko zmienić się sam minister, ale też cały rząd. Na razie pewne jest tylko jedno – w „Wieloletnim Programie Finansowym Państwa 2014–2017” wykluczono możliwość obniżki VAT w ciągu najbliższych trzech lat. Wybiegające poza ten okres obietnice mogą okazać się mało realistyczne i mieć większy związek z trwającą kampanią wyborczą niż z rzeczywistością.

2. Przetargi mniej sformalizowane
Prezydent podpisał długo oczekiwaną zmianę ustawy o zamówieniach publicznych. Nowelizacja podwyższyła kwotę, powyżej której istnieć będzie obowiązek stosowania procedur przetargowych. Przed zmianami próg ten wynosił 14 tys. euro, czyli 59 148,60 zł. Jeśli wartość zamówienia przekraczała tę kwotę, istniała konieczność przeprowadzania czasochłonnych formalności. Niejednokrotnie oznaczało to opóźnienia w realizacji inwestycji i utrudniało wykonanie nisko kosztowych zadań. Nowelizacja podniosła próg do poziomu 30 tys. euro. Zmiana wydaje się racjonalna i potrzebna, na co często zwracały uwagę środowiska przedsiębiorców.

3. Podatnik VIP-em w urzędzie skarbowym
Brzmi jak żart? Nic dziwnego – podatnicy, a zwłaszcza przedsiębiorcy, przywykli już, że w skarbówkach traktowani są jak intruzi i potencjalni oszuści. Sytuacja ta ma jednak ulec zmianie, a wszystko dlatego że resort finansów chce poprawić ściągalność podatków. Obecnie luka podatkowa szacowana jest na 20–50 mln zł. Urzędnicy, którzy postanowili zmienić tę sytuację, chcą podatników motywować pozytywnie. Dlatego też powstać ma kategoria osób, która będzie w skarbówkach obsługiwana na specjalnych zasadach. Osoby te większość formalności będą mogły załatwiać przez internet, a jeśli już zajdzie konieczność złożenia wizyty w tym urzędzie, zostaną potraktowane miło i przyjemnie. Aby dostąpić  takiego zaszczytu, trzeba będzie opłacać podatki w terminie i unikać furtek, które pozwalają ograniczyć wysokość publicznej daniny. Zgodnie z zamysłem ministerialnych urzędników, powstać ma także Centralny Rejestr Dłużników, do którego trafiać będą osoby mające zadłużenie na poziomie co najmniej 500 zł. Do bazy tej trafią po 60 dniach od momentu doręczenia stosownego zawiadomienia. Niska kwota zaległości, która pozwoli trafić do niechlubnego rejestru, zapowiada, że podatników na prawach VIP-ów nie będzie jednak zbyt wielu.

4. Deregulacji ciąg dalszy
Reforma w zakresie dostępu do niektórych zawodów, zapoczątkowana przez byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, jest kontynuowana – z obowiązku dopełniania uciążliwych formalności zwalniane są kolejne zawody. 4 kwietnia Sejm uchwalił dalsze zmiany w tym zakresie – druga transza deregulacji objęła aż 91 zawodów, co wiązało się z koniecznością znowelizowania 21 ustaw. Wśród „uwolnionych” grup zawodowych znaleźli się między innymi doradcy podatkowi, agenci ubezpieczeniowi, architekci, urbaniści, biegli rewidenci, rzeczoznawcy samochodowi, inżynierowie budowlani czy osoby wykonujące usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przykładowo, w zawodzie urbanisty, zmiany oznaczać będą likwidację Krajowej Izby Urbanistów, zniknie także wymóg praktyki – to zamawiający sporządzenie planu oceniać będą kwalifikacje wybranego usługodawcy. Podobnie, w przypadku doradców podatkowych, deregulacja dotyczyć będzie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji, a także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Wprowadzane zmiany konsultowane były z samorządami zawodowymi.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej