Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Jak pisać wnioski unijne?

Edyta Żyła, Leszek Buller

Konferencjom i szkoleniom dotyczącym nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej nie ma końca. Dowiadujemy się, na jakie cele i w jakich kwotach otrzymamy unijne wsparcie. Rzadko jednak słyszymy o tym, jak prawidłowo napisać wniosek, by nasz projekt dostał dofinansowanie

Ubieganie się o środki unijne wydaje się proste... ale tylko w entuzjastycznych spotach reklamowych, które pokazują, jak imponujące efekty może przynieść korzystanie z europejskich dotacji. Widzimy odnowione zabytkowe pałace, multimedialne centra nauki, doskonale wyposażone szkoły języków obcych czy elegancko zagospodarowane parki. Jednak konia z rzędem temu, kto w tych materiałach gdziekolwiek odnajdzie praktyczne przewodniki, jak wypełniać poszczególne wnioski o dotacje.

Oczywiście, trudno byłoby w jednym podręczniku zebrać wszystkie rady. Każdy bowiem nabór rządzi się swoimi prawami i stawia inne wymagania. Tym niemniej, istnieje sporo generalnych zasad, które ułatwiają poruszanie się w tym gąszczu. Spróbujmy przyjrzeć się niektórym z nich.

Po pierwsze:
czytaj dokumenty

Rozdział unijnego tortu realizowany jest zgodnie z założeniami określonymi w szeregu rządowych dokumentów. Określają one strategię rozwoju kraju w oparciu o unijną pomoc. To lektura obowiązkowa przed rozpoczęciem pracy nad wypełnianiem wniosku. Audytorzy, którzy oceniają nasze projekty, to przede wszystkim znawcy tych dokumentów. Aby mogli poddać analizie nasze propozycje, muszą doskonale znać cele programu operacyjnego, w ramach którego został ogłoszony nabór oraz całą dokumentację, która została do niego dołączona.

Zapoznanie się z dokumentacją ułatwi wpisanie celu naszego projektu w generalne cele danego naboru, a tym samym przybliży nas do osiągnięcia sukcesu. Niezgodność z tymi celami to bowiem pewna starata cennych punktów w ocenie wniosku! Wielu doradców, zajmujących się na co dzień pisaniem wniosków dla różnych podmiotów, doskonale wie, jak cenne jest używanie sformułowań zaczerpniętych z właściwej dla danego naboru dokumentacji. Posługiwanie się tą terminologią świadczy bowiem o doskonałej znajomości przedmiotu, a także przemyślanym podejściu do opracowania wniosku. Pozwala także niejako „przypodobać” się audytorowi, który po kilku latach pracy już niemal zaczyna myśleć unijną nowomową. A jak wiadomo, nic tak nie zbliża, jak posługiwanie się branżową terminologią, której większość przeciętnych zjadaczy chleba raczej nie rozumie.

Po drugie:
posługuj się instrukcją

To punkt niby oczywisty, ale wiele projektów nie dostaje dofinansowania, ponieważ wypełniający wniosek robili to „na logikę” – bez sięgania do instrukcji. Nawet najlepszy pomysł na projekt może wówczas nie doczekać się dofinansowania, jeśli opracujemy wniosek niezgodnie z instrukcją jego wypełniania. Nie wpisujmy do poszczególnych rubryk takich informacji, które intuicyjnie wydają się nam właściwe. Zanim napiszemy cokolwiek, zobaczmy w instrukcji, jakiego rodzaju dane powinny w tym miejscu zostać umieszczone. Każdy konkurs, w ramach którego możemy wystąpić o dofinansowanie naszego projektu, zawiera własną instrukcję wypełniania wniosku. Co więcej, niektóre instrukcje sformułowane są w sposób niezwykle pomocny, zawierają konkretne przykłady, jakiego rodzaju informacje w danym miejscu powinny zostać wpisane. Nie przerażajmy się więc objętością tych dokumentów, które często przypominają opasłe podręczniki. Jeśli będziemy korzystać z nich punkt po punkcie, wypełniając nasz formularz, przekonamy się, że opracowanie wcale nie jest zbyt obszerne, a stanowi niezwykle praktyczny i przydatny przewodnik.

Po trzecie:
bądź konkretny

Przygotowanie prawidłowego wniosku o dofinansowanie nie będzie możliwe, jeśli dobrze nie przemyślimy naszego projektu i będziemy chcieć wpisać do formularza zbyt dużo informacji. Jest on skonstruowany w taki sposób, że kilkakrotnie musimy powtórzyć te same dane, w nieco innym kontekście. Jeśli nasze opisy będą ze sobą niespójne, wniosek trafi do kosza. Audytor nie będzie bowiem w stanie stwierdzić, o co nam w projekcie chodzi i co chcemy dzięki niemu uzyskać. Co więcej, przegadany i chaotyczny wniosek stanowi przede wszystkim niebezpieczeństwo dla nas samych – załóżmy, że jednak otrzymamy dofinansowanie – realizacja projektu, w którym sami się gubimy, nastręczy nam więcej problemów niż korzyści. Zanim więc przystąpimy do pisania, wypunktujmy nasz projekt dla samych siebie, precyzując, jaki cel chcemy dzięki niemu osiągnąć, w jakim czasie (niech będzie to termin realny!), poprzez jakie działania i za jakie kwoty. Często przedsiębiorcy decydują się na udział w danym konkursie, skupiając się jedynie na tym, że na ich konto popłyną spore sumy, nie analizują jednak, czy na całym przedsięwzięciu naprawdę zyskają. Jest to jednak myślenie błędne i przede wszystkim bardzo niebezpieczne – jeśli firma otrzyma pieniądze, wyłoży dodatkowo spory wkład własny, a przedsięwzięcie okaże się biznesowym niewypałem, stanie przed poważnym dylematem, czy da radę „docisnąć” projekt, czy może lepiej będzie zwrócić otrzymane kwoty.

Poprzednia
1 2 3

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej