Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Vademecum przedsiębiorcy

Edyta Żyła

1. Prostsza i tańsza rejestracja spółek

Fatalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce powodują, że coraz więcej firm lokuje swoje siedziby za granicą. Oznacza to duże straty dla budżetu państwa. Dlatego urzędnicy postanowili znowelizować Kodeks spółek handlowych. Jedna z proponowanych zmian dotyczyć ma wartości kapitału zakładowego, wymaganego na etapie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – obecnie minimalny próg wnoszonego wkładu wynosi 5 tys. zł, po zmianie prawa będzie to symboliczna złotówka. Rząd oczekuje, że dzięki temu wzrośnie liczba podmiotów gospodarczych posiadających status spółki z o.o. – przy czym przeświadczenie to opiera na doświadczeniach sprzed sześciu lat, kiedy to próg obniżono z 50 tys. zł do 5 tys. zł. Wówczas zmiany te zachęciły przedsiębiorców do rejestracji spółek z o.o. Istnieje więc nadzieja, że kolejna radykalna zmiana przyniesie podobny efekt. Ponadto nowelizacja poprawić ma sytuację wierzycieli – każda spółka będzie zmuszona do  tworzenia rezerwy finansowej na wypadek zaległości w spłatach zobowiązań. Próg ten określono stosunkowo wysoko – ma on wynosić 5 proc. zobowiązań spółki, ale nie może być niższy niż 50 tys. zł. Niestety, wiele mniejszych podmiotów będzie miało problem z zamrożeniem tej kwoty. Powody do zadowolenia będą mieć natomiast przedsiębiorcy zainteresowani rejestracją spółek jawnych i komandytowych – planowane zmiany przewidują możliwość tworzenia spółek tego typu drogą online. Dzięki internetowym formularzom będzie także można dokonywać zmian w umowach spółek. Nowelizacja częściowo ma wejść w życie już od stycznia przyszłego roku, a kolejny etap zmian będzie wprowadzony dopiero w kwietniu 2016 r.

2. Zamówienia publiczne po retuszu

Zamiast rewolucyjnych zmian – które usprawnią procedury zamówień publicznych – jedynie podwyższenie kwoty, powyżej której trzeba stosować skomplikowane przepisy ustawowe. Do tej pory minimalny próg był ustalony na poziomie 14 tys. euro, co sprawiało, że nawet w przypadku stosunkowo drobnych zamówień konieczne było uruchamianie całej biurokratycznej machiny. Teraz kwotę tę podniesiono do 30 tys. euro. Oznacza to, że urzędnicy w przypadku zakupów poniżej tej kwoty nie będą musieli organizować skomplikowanych przetargów. Prawdziwe powody do zadowolenia może jednak przynieść dopiero rezygnacja z kryterium ceny jako kluczowego przy rozstrzyganiu  zamówień publicznych. Dziś wiele zleceń trafia do firm, które proponują usługi bardzo tanie, ale jakość ich wykonania pozostawia wiele do życzenia. Urzędnicy zdają sobie z tego sprawę, lecz mają związane ręce – muszą kierować zamówienia do firm najtańszych. W rezultacie wiele inwestycji wykonywanych jest byle jak albo w ogóle nie są kończone. Na szczęście sytuacja ta wkrótce ma ulec zmianie – unijne dyrektywy zobowiązują nasz kraj do nowelizacji przepisów właśnie w tym zakresie.

3. Odwołania od przetargów będą tańsze

Trybunał Konstytucyjny uznał, że pobieranie wywindowanych opłat od przedsiębiorców, którzy przegrali przetarg i chcą odwoływać się od wyniku, jest niekonstytucyjny. Według dotychczasowych przepisów, w sytuacji negatywnego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego firma odwołująca się od jego wyniku ponieść musi koszt na poziomie 5 proc. wartości zamówienia, przy czym maksymalny próg tej opłaty wynosi 5 mln zł. Jest to wyjątkowo wysoka stawka, tym bardziej że składający odwołanie nie ma żadnej pewności, czy zamówienie, o które walczy, w końcu zostanie mu udzielone. W tej sytuacji większość firm rezygnuje z dochodzenia swoich praw przed sądem na orzeczenia wydawane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Trybunał Konstytucyjny uznał istniejące przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą i zadecydował, że konieczne będzie obniżenie opłat. Po znowelizowaniu przepisów w tym zakresie opłatę stanowić będzie pięciokrotność wartości wpisu wniesionego od odwołania i wyniesie maksymalnie 100 tys. zł.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej