Najnowsza interwencja Uważam Rze

Temat numeru

źródło: Archiwum

Kara za chciwość

Jan Piński

Z Krzysztofem Czerkasem, byłym członkiem zarządu banku BRE Hipoteczny SA, obecnie prowadzącym firmę doradzającą zadłużonym ludziom i firmom rozmawia Jan Piński

Zaskoczył pana nagły wzrost kursu franka szwajcarskiego?

Tak, chociaż długofalowe osłabienie euro wobec dolara lub franka ma podłoże makroekonomiczne i polityczne. Strefa euro ma szereg problemów: nieznane wyniki wyborów w Grecji i groźba jej wyjścia ze strefy euro, żądania głębokich reform Unii Europejskiej wysuwane przez Wielką Brytanię, konflikt ukraińsko-rosyjski itp. Przesłanek, że kurs franka szwajcarskiego będzie się dalej wzmacniał wobec euro, a wobec złotego przez dłuższy okres kształtował powyżej 4 zł, jest dużo. Tylko wydarzenia nadzwyczajne, np. spełnienie przez Polskę kryteriów przystąpienia do strefy euro, potwierdzone odkrycie złóż gazu łupkowego i ropy wraz z rozpoczęciem ich eksploatacji, mogłyby osłabić kurs franka wobec złotego. Ale to marzenia. Nawiasem mówiąc, zasadność przystępowania Polski właśnie w tej chwili do strefy euro to temat na inną dyskusję. Czekają nas wahania kursów walut. A to dla klientów banków i samych banków problemy.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej