Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

źródło: Forum

Duża rodzina w muzeum

Jakub Wozinski

Rząd bardzo promuje ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ale korzyści z niej płynące są tak absurdalne, że aż przerażające

Z przyrostem naturalnym Polska ma problem od co najmniej dwóch dekad. Od 1992 r. dzietność spadła poniżej poziomu zapewniającego zastępowalność pokoleń. Natomiast w 2002 r. Polska zanotowała pierwszy od wieków ujemny przyrost naturalny, który z przerwami utrzymuje się od tego czasu do dziś. Wielki demograficzny problem udawało się do tej pory tuszować przede wszystkim za sprawą pokolenia dzieci powojennego wyżu, które samo osiągnęło wiek rodzicielski, a także dzięki lepszym warunkom bytowym, znacznie wydłużającym średnią długość życia Polaków (żyjemy dziś średnio 6 lat dłużej niż w 1990 r.). Faktem jest jednak, że pod względem dzietności od Polski gorszych jest tylko 12 krajów na świecie. Najbliższe lata mogą rządzących przyprawić o drastyczny spadek liczby obywateli do władania, dlatego jesteśmy obecnie świadkami niezwykle chaotycznych starań na rzecz poprawienia przyrostu naturalnego.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO