Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: Forum
Marek Wiśniewski

Pieniądze dla Twojej firmy

ejż


1.Pierwsze konkursy jeszcze w marcu

Prace nad przygotowaniem dokumentacji, która pozwoli ogłaszać kolejne konkursy w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020, powoli dobiegają końca. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach pojawią się całkiem nowe możliwości, także dla przedsiębiorców. Harmonogram naborów planowanych na 2015 r. opublikowała właśnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak wynika z tego zestawienia, już w marcu pojawi się szansa na uzyskanie specjalnych pożyczek dla kobiet. Środki będzie można przeznaczyć na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej. Planowane projekty nie mogą mieć wartości niższej niż
20 tys. zł i wyższej niż 40 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2 proc. Ze względu na pilotażowy charakter wsparcia, będzie ono dostępne tylko na terenie wybranych powiatów. Jakie obszary obejmie, nie wiadomo – informacja ta zostanie podana w dokumentacji dotyczącej tego naboru. Na przełomie marca i kwietnia zostanie także uruchomione tzw. „Wsparcie na uzyskanie Grantu”, którego celem będzie pokrycie kosztów przygotowania i złożenia wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r. Będzie to program skierowany do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego konkursu innowacyjnego jako koordynatorzy lub występują w tego rodzaju projekcie jako partnerzy. Wsparcie będzie mieć charakter refundacji kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe. Kwota wsparcia udzielona danemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 tys. zł (w przypadku koordynatora) oraz 35 tys. zł (w przypadku partnera). Jeszcze w marcu należy także spodziewać się tzw. „Wsparcia w ramach dużego bonu”, skierowanego do mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność produkcyjną. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 50 tys. zł, zaś kwota dofinansowania nie może być większa niż 80 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. To nie jedyne nabory, jakie zamierza uruchomić PARP w 2015 r. – wkrótce harmonogram ma zostać poszerzony o kolejne oferty.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy