Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Paweł Gałka

Płać, płacz i żałuj czynnie

Rafał Kotomski

Zawiłe, zbyt obszerne i umożliwiające różne, często sprzeczne interpretacje. Tak najkrócej można scharakteryzować obowiązujące w naszym kraju prawo podatkowe


Oddajmy na chwilę głos rzecznikowi praw obywatelskich. Irena Lipowicz zdecydowała się właśnie stanąć w obronie polskich podatników. To efekt listów i skarg, jakie napływają wciąż do Biura RPO. Pani rzecznik nie zostawia na istniejących regulacjach suchej nitki. Uważa, że „polskie prawo podatkowe cechuje wyjątkowa zawiłość, kazuistyka, a także częsta zmienność, nadmierna obszerność i brak jednolitej terminologii w powiązaniu z innymi aktami prawnymi. Dlatego też reforma systemu podatkowego powinna przede wszystkim koncentrować się na zapewnieniu dobrej jakości legislacyjnej przepisów, zgodnej z konstytucyjną zasadą określoności i pewności prawa. Przepisy prawne muszą być sformułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny, aby obywatel mógł przewidzieć konsekwencje prawno-podatkowe swoich zachowań”.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO