Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Sposób na niskie płace

Aleksander Piński

Szwedzi udowodnili, że można regularnie podnosić pensje pracownikom i jednocześnie rozwijać firmy konkurujące na światowych rynkach

W XIX w. amerykański ekonomista Henry Carey przygotował wykres, który nazwał „mapą surowcową”, na którym pokazywał jak obecność przemysłu zmieniała podział PKB między pracowników i pracodawców. Carey udowadniał, że w południowych stanach USA, gdzie produkowano bawełnę albo hodowano bydło, korzystano głównie z niewykwalifikowanej siły roboczej, której było w nadmiarze, a więc była ona tania. W efekcie udział płac w PKB był niewielki, a przeważał udział zysków pracodawców. W miarę jak posuwano się na zachód – od St Louis przez Missouri do Bostonu – udział produkcji rolniczej spadał, a przemysłowej rósł. Przemysł wymagał zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, których było relatywnie mało, a więc mieli wyższe płace – zatem udział płac w PKB rósł, a udział zysków pracodawców malał.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej