Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: Corbis

Pieniądze dla Twojej firmy

ejż

1. Dotacje na walkę z wykluczeniem

Aktywizacja osób w wieku 18-35 lat, niemających zatrudnienia i nieuczestniczących w procesie edukacji, to główny cel konkursu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty, które mają szansę uzyskać dofinansowanie, muszą przewidywać wsparcie dla młodych osób polegające na uzyskaniu przez nie doświadczenia na zagranicznych rynkach pracy. Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowane działania obejmować powinny cztery etapy: rekrutację uczestników, przygotowanie ich – psychologiczne, językowe i kulturowe – do mobilności, pobyt za granicą (w tym staż lub praktyka u zagranicznego pracodawcy) oraz działania aktywizujące. O dotacje mogą starać się różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje rynku pracy, szkoły i placówki systemu oświaty, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, a także federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Dużym atutem tego konkursu jest wysoki poziom dofinansowania – można uzyskać 97 proc. planowanych kosztów, przy czym przyjęto, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 35 345 zł. Wnioski o dofinansowanie składać można do 30 czerwca br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jest to jeden z pierwszych naborów przewidujących wsparcie dla młodych osób, bezrobotnych i słabo wykształconych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnych tego typu.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?