Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: CORBIS

Pieniądze dla Twojej firmy

ejż

1.Dotacje na staże i szkolenia

Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem to główny cel konkursu ogłoszonego w ramach programu regionalnego dla Mazowsza. Mogą wziąć w nim udział wszystkie podmioty, w tym także firmy z sektora MŚP. Działania w ramach projektu powinny być podzielone na trzy etapy: pierwszy to diagnoza sytuacji zawodowej uczestników projektu na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, drugi – szkolenia umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji, trzeci zaś polega na organizacji płatnych staży u pracodawców. Efektem końcowym planowanych działań powinno być zatrudnienie co najmniej 29–39 proc. uczestników projektu. Pomoc należy skierować do osób nieaktywnych zawodowo, w tym o niskich kwalifikacjach, kobiet, osób niepełnosprawnych i po 50. roku życia. Dodatkowo premiowane będzie wsparcie mieszkańców wsi. Projekt może trwać maksymalnie 18 miesięcy i zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2018 r. Minimalna wartość planowanych kosztów to 100 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95 proc. Projekty można realizować w partnerstwie z innymi podmiotami. Czas na składanie wniosków upływa 18 stycznia.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Wojciech Romański

W smoczym kręgu