Najnowsza interwencja Uważam Rze

Historia

źródło: Wikipedia

Rzeczpospolita włościańska

Tomasz Pichór

Wszyscy słyszeliśmy o Konstytucji 3 maja, tymczasem była ona jedynie ukoronowaniem wielorakich i wieloletnich starań o reformę naszego państwa: mniej głośnych, bo podejmowanych we własnych majątkach, ale przez to znacznie bardziej skutecznych

Jednym z przejawów zacofania Rzeczypospolitej była kwestia włościańska. Co prawda, wymiar i formy pańszczyzny były różne w różnych częściach kraju, tym niemniej ogólne położenie chłopów godne było pożałowania. Od połowy wieku XVIII podejmowano więc próby zaradzenia tej katastrofalnej sytuacji.

Jednym ze szlacheckich obywateli przerażonych kondycją, w jakiej żyli w Polsce chłopi, był urodzony w 1739 r. w Mosarzu koło Daniłowicz na Wileńszczyźnie Paweł Ksawery Brzostowski. Już w wieku 13 lat został przeznaczony do stanu duchownego, w 1755 r. zaś został kanonikiem wileńskim. Studiował najpierw w Wilnie, a potem w Warszawie. W 1758 r. wyjechał na studia teologiczne do Rzymu, które odbył na Collegium Clementina, zostając doktorem teologii. Spędził tam kolejne cztery lata, do roku 1762. Jak pisał historyk zajmujący się dziełem Brzostowskiego, tam właśnie zdobył wiedzę dotyczącą agrotechniki i wszelkich nowinek związanych z rolnictwem. Brzostowski szybko przekonał się, że powszechna w Polsce gospodarka folwarczna, oparta na pańszczyźnie i poddaństwie chłopów, nie tylko nie jest sposobem, dzięki któremu można stworzyć nowoczesne rolnictwo, ale jest wybitnie społecznie niesprawiedliwa. Dla ówczesnych „panów braci” idee Brzostowskiego mogły wydawać się wyjątkowo wywrotowe, nie mogło to jednak zrazić młodego kanonika wileńskiego, który na dodatek sprawnie wspinał się po szczeblach kościelnej kariery.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy