Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

Start w biznesie z unijną dotacją

Edyta Żyła

Własna działalność gospodarcza zamiast etatu. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, nie decyduje się na pracę w korporacji, ale tworzy swoje przedsiębiorstwa. W zrobieniu tego kroku pomagają im fundusze unijne

Główną barierą w rozpoczęciu własnej przygody z biznesem zwykle okazują się pieniądze – pozyskanie na starcie funduszy na uruchomienie działalności jest bardzo trudne. Banki nie chcą finansować przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność, a jeśli już na to się decydują, wymagają wielu skomplikowanych zabezpieczeń. Szansą dla przyszłych przedsiębiorców okazują się fundusze unijne, które pomagają w tworzeniu firm, finansowaniu pierwszych inwestycji, a także pokryciu kosztów ubezpieczenia i innych bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Środki unijne na takie cele pojawiały się już w programach regionalnych i ogólnopolskich na lata 2004–2006, a następnie 2007–2013. Ich rozdziałem zajmowały się głównie urzędy pracy, ale także inne instytucje i organizacje pozarządowe. Szanse na uzyskanie dofinansowania miały przede wszystkim osoby bezrobotne, dla których uruchomienie własnej działalności gospodarczej miało być szansą na podjęcie aktywności zawodowej, ale w niektórych projektach mogły uczestniczyć także osoby niemające statusu bezrobotnych, a nawet zatrudnione, lecz gotowe porzucić dotychczasowy etat. Większość projektów była skonstruowana według tego samego schematu – uczestnicy otrzymywali pieniądze na inwestycje w ramach rozpoczynanej działalności gospodarczej (od 20 do 40 tys. zł) oraz tzw. świadczenie pomostowe, czyli comiesięczną dotację na pokrycie kosztów ZUS i innych bieżących wydatków. Oprócz tego mogli liczyć na cykl szkoleń, pomoc w przygotowaniu biznesplanu i bieżące doradztwo. Tak skonstruowane programy okazywały się bardzo pomocne – wielu bezrobotnych na stałe opuściło urzędy pracy, a na rynku pojawiły się tysiące nowych mikrofirm. Wiele z nich odniosło sukces.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Wojciech Romański

W smoczym kręgu