Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

Pieniądze dla TWOJEJ FIRMY

ejż

1. Dotacje na żłobki

 

Tworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych albo zatrudnienie dziennego opiekuna – to główne cele konkursu, który został ogłoszony w ramach programu regionalnego dla województwa podkarpackiego. Projekty mogą polegać na organizacji nowych placówek albo powstawaniu dodatkowych miejsc w już istniejących obiektach. Regulamin konkursu przewiduje też możliwość sfinansowania kosztów opieki nad dziećmi w wypadku tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, a opieka nad dzieckiem stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej. Atutem tego konkursu jest stosunkowo wysoki poziom dofinansowania, który ustalono na 85 proc. Minimalna wartość projektu to 250 tys. zł. Nie określono wartości maksymalnej, ale nie może ona przekroczyć kwoty przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w tym konkursie. Nabór wniosków potrwa od 8 do 31 sierpnia. Wnioski można składać drogą elektroniczną albo bezpośrednio w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy