Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

VADEMECUM przedsiębiorcy

ejż


1. Praca dla cudzoziemców bez utrudnień

Od 2017 r. zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na pracę i pobyt w Polsce. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma służyć uproszczeniu procedur i jest związana z wdrażaniem unijnej dyrektywy dotyczącej przenoszenia pracowników wewnątrz firm w obrębie państw UE. Zniknie m.in. konieczność dołączania do wniosku o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca zawartej z nim umowy. Tak zwany test rynku pracy będzie można dołączyć w późniejszym okresie, co nie będzie blokowało uzyskania zezwolenia na pracę i pobyt czasowy. Przeprowadzenie testu wiązało się z koniecznością ustalenia przez starostę możliwości zatrudnienia na oferowanym przez przedsiębiorcę stanowisku innej osoby spośród poszukujących pracy w Polsce. Dopiero w razie braku możliwości wskazania takiego kandydata wydawano zaświadczenie, które otwierało możliwość zatrudnienia osoby spoza Polski. Liczba cudzoziemców ubiegających się o pracę w naszym kraju jest coraz większa –w 2015 r. wystawiono ponad 780 tys. oświadczeń o zamiarze podjęcia pracy, a w pierwszym półroczu 2016 r. było ich ponad 634 tys.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy