Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Jak wybierać lokaty długoterminowe, by rzeczywiście zaoszczędzić? Jak z nich korzystać? Poradnik

Materiał Partnera

Lokaty terminowe umożliwiają pomnażanie oszczędności. Wprawdzie spodziewane zyski nie są tak imponujące, jak np. zyski osiągnięte dzięki produktom inwestycyjnym, ale pozostają pewniejsze i bezpieczniejsze. Warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie.

Rynek oferuje szeroki wybór lokat terminowych. Zdecydowana większość osób decyduje się na krótkoterminowe. Część klientów deponuje środki na okres krótszy niż miesiąc. Nie brakuje oszczędzających, którzy zawierają umowy na miesiąc, 3 miesiące, pół roku czy rok. Lokaty długoterminowe nie cieszą się taką popularnością, choć mają sporo zalet. Ulokowanie pieniędzy na 2 lub 3 lata stwarza spore szanse na zrekompensowanie wzrostu inflacji i realny zysk.

Czas na odsetki

Lokata terminowa kojarzy się z prostym lokowaniem oszczędności. Klient zna oprocentowanie na wybrany przez siebie okres, a wypracowane odsetki zostają pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. Środki zgromadzone na lokacie są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej określonej w tabeli oprocentowania. Dopisywanie odsetek następuje do salda lokaty w ostatnim dniu okresu, na jaki została otwarta lub na koniec okresu kapitalizacji.

Może zdarzyć się, że oszczędności wraz z odsetkami nie przynoszą realnego zysku. Dzieje się tak, jeśli inflacja jest większa niż naliczane przez bank odsetki. Wprawdzie klient ma więcej środków niż w dniu założenia lokaty, ale faktycznie ponosi realną stratę.

Ulokowanie tej samej kwoty w funduszu inwestycyjnym może przynieść większe zyski, jednak ten typ produktów inwestycyjnych charakteryzuje się sporym ryzykiem. Zagrożenie stanowią zawirowania na rynkach finansowych. Mogą one doprowadzić do znacznego obniżenia zysku, a niekiedy nawet do sporej straty finansowej. Taki scenariusz nie jest przewidziany dla lokaty bankowej.

Lokaty długoterminowe - długoterminowy spokój

Na obniżenie oprocentowania lokat terminowych wpływają obniżki stóp procentowych podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej. Lokaty długoterminowe nie zawsze kuszą najwyższym oprocentowaniem, ale po dwóch latach zysk z nich może być większy niż z odnawianych depozytów np. miesięcznych czy półrocznych. Jeśli w tym okresie obniżeniu ulegną stopy procentowe, to decyzja RPP nie wpłynie na zysk z odłożonych już środków na lokacie długoterminowej czy krótkoterminowej. Zmianom ulegną oprocentowania depozytów, które dopiero zostaną otwarte. Odnowienie lokaty miesięcznej czy półrocznej będzie więc odbywało się już na gorszych warunkach niż wcześniej.

Warto zastanowić się nad zakładaniem długoterminowych depozytów co kilka miesięcy. Żeby myśleć o realnym zysku, trzeba uwzględnić nie tylko oprocentowanie podawane w ofertach. Realne oprocentowanie, a więc już pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, musi być wyższe od inflacji.

Lokata bez przeszkód

Założenie lokaty terminowej jest bezpłatne. Ewentualne opłaty są następstwem korzystania z innych produktów, np. konta bankowego. Jednak posiadanie konta bankowego w danym banku nie musi być wymogiem do założenia w nim lokaty terminowej. Osoby, które jeszcze nie są klientami banku, mogą zadzwonić na infolinię. Konsultant poprosi o dane, a następnie przekaże numer konta lokaty terminowej. Zostanie ona uruchomiona natychmiast po zaksięgowaniu przelewu. Banki określają minimalną kwotę wymaganą do otwarcia lokaty terminowej. Zazwyczaj wynosi ona kilkaset lub więcej złotych.

Klienci banku mogą założyć lokatę terminową po zalogowaniu się na konto. Bank nie wymaga podpisywania umowy lokaty, jednak proces jej założenia może zależeć od rodzaju lokaty. Zdarza się, że konieczne jest podpisanie dokumentów w obecności kuriera.

Podczas otwierania lokaty klient decyduje o trybie jej rozliczania. Może wybrać wariant nieodnawialny, odnawialny z odsetkami lub odnawialny bez odsetek. Odnowienie następuje na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia. Oprocentowanie może być więc inne niż wcześniej, co warto sprawdzić w tabeli oprocentowania.

Jak wygląda zarządzanie finansami przez klienta, który posiada tylko lokatę? Przykład: Toyota Bank gwarantuje pasywny dostęp do systemu bankowego. W efekcie oszczędzający może na bieżąco kontrolować stan lokaty. Jeśli dana osoba jest dodatkowo właścicielem konta w Toyota Bank, ma prawo skorzystać z opcji edytowania lokaty, czyli wpływania na tryb jej rozliczenia oraz zerwania.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość