Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Integrować Romów

Anna Słojewska

Unia chce poprawić edukację i sytuację socjalną Romów

Parlament Europejski przyjął strategię dla Romów, która wzywa państwa członkowskie do zajęcia się problemami tej mniejszości, często „skazanej na wykluczenie społeczne”. Komisja Europejska podkreśla, że odpowiedzialność za Romów jest kwestią państw członkowskich i nie może być jednej ogólnoeuropejskiej strategii rozwiązania ich problemów.

Bruksela proponuje tylko ramy postępowania, ale konkretne cele państwa wyznaczą sobie same, w zależności od wielkości romskiej populacji żyjącej na ich terenie i jej sytuacji ekonomicznej. Kraje mają je przesłać do wiadomości Brukseli do końca roku. W narodowych strategiach powinny się znaleźć pomysły na zwiększenie dostępu Romów do edukacji i rynku pracy, poprawy ich stanu zdrowia oraz warunków mieszkalnych.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?