Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Front został utrzymany

Z Zygmuntem Woźniczką, historykiem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Piotr Zychowicz

Dlaczego Ślązacy bili się w 1921 r. za Polskę, a nie za niepodległość Śląska?

Aby zrozumieć fenomen powstań śląskich, należy się cofnąć do końca XIX w., gdy w Europie zaczęły rodzić się nacjonalizmy. Tak samo było na Śląsku, który był regionem pogranicznym, położonym na styku kilku kultur. Odrodzenie narodowe stało się tu udziałem wszystkich mieszkańców: Niemców, Polaków, Ślązaków i Żydów. W efekcie społeczeństwo Śląska zaczęło się dzielić. A ludzie o niesprecyzowanej tożsamości narodowej musieli zdecydować.

W tym samym czasie Bismarck zaczął zaś prowadzić swoją politykę kulturkampfu.

Co oczywiście nie zachęcało ludzi do opowiedzenia się po stronie Niemiec. Była to bowiem polityka brutalnych represji i germanizacji. Ślązacy zaczęli być we własnym kraju traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Prusacy uważali ich za Wasserpolen, czyli „rozwodnionych Polaków”, albo raczej Niemców mówiących innym językiem. W tej sytuacji jeżeli Ślązak chciał awansować, osiągnąć coś w życiu, musiał się wyrzec swojej odrębności i zadeklarować się jako Niemiec. Polskie szkolnictwo w 1872 r. zostało całkowicie zlikwidowane, wprowadzono zakaz mówienia po polsku w urzędach, zaczęto prześladować religię katolicką.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE