Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

FOT. BARTLOMIEJ ZURAWSKI/DZIENNIK WSCHODNI/FOTORZEPA

Gaz naszych marzeń

Anna Herbich

O poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce opowiadają Małgorzata Woźnicka i Paweł Poprawa

Kiedy odkryto złoża gazu łupkowego w Polsce?

Paweł Poprawa: W 2006 r. rozpoczęły się w Polsce prace z wykorzystaniem amerykańskiej technologii poszukiwania gazu łupkowego. Byliśmy jednym z pierwszych krajów po USA, który rozpoczął takie badania. Sama koncepcja jest młoda także za oceanem. Komercyjna produkcja gazu z łupków w Ameryce rozpoczęła się w 2002 r., a jej znaczący wzrost dla gospodarki nastąpił w 2006 r. W Polsce poszukiwania gazu łupkowego skoncentrowane są przede wszystkim na północnym i wschodnim Pomorzu, wschodnim Mazowszu i wschodniej Lubelszczyźnie. Formacje łupków gazowych występują na głębokości od 3 do 4 tys. m. W miejscach dotychczas wykonanych odwiertów rozpoznawczych stwierdzono obecność gazu w ilościach upoważniających do kontynuowania prac.

Jaki jest udział Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) w poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce?

P.P.: Uczestniczymy w poszukiwaniach gazu łupkowego od samego początku. Formacje łupkowe były intensywnie rozpoznawane przez PIG w ramach badań struktur wgłębnych. Dzięki temu dysponowaliśmy wiedzą, która umożliwiła wskazanie obszarów perspektywicznych i wyznaczenie obszarów koncesyjnych. W instytucie powstała także grupa, która zajmuje się sprawami związanymi z oddziaływaniem procesu poszukiwania i przyszłej eksploatacji gazu łupkowego na środowisko.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO