Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Polskość. Nowa odsłona

Zdzisław Krasnodębski

II wojna światowa była dla Polski tym, czym dla Czechów bitwa pod Białą Górą – nie tyle końcem narodu, ile końcem jej elity

Współczesne nauki społeczne, a także współczesna filozofia, trudzą się nad dekonstrukcją różnych „substancjalnych jedności” i „defundamentalizacją”. Już prawie nie wypada posługiwać się takimi pojęciami jak „kultura narodowa”, „naród”, „społeczeństwo”, nie mówiąc o „cywilizacji, czy „charakterze narodowym”. Przekonanie, że istnieją względnie trwałe cechy kulturowe, które determinują losy danego społeczeństwa, jest mało popularne.

Wątpliwości jeszcze narastają w przypadku takich zbiorowości jak Polacy, kiedy tyle jest w ich dziejach nieciągłości i traumatycznych przeżyć. Co nas łączy z Polakami przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Polakami okresu zaborów, Polski przedwojennej? Co mamy z nimi wspólnego? Dzielą nas od nich przepaść czasu, kataklizmy dziejowe, zmiany granic i instytucji. „Polska, jaką znam i w jakiej żyłem od urodzenia, to Polska zerwanej ciągłości” – tak zaczyna swój słynny „Esej o duszy polskiej” Ryszard Legutko.

A jednak trudno nie zauważyć, że w nieciągłości przebłyskuje zadziwiająca stałość. Także wspomniany esej jest kontynuacją namysłu nad polskością, przynależy do pewnego stałego gatunku polskiej prozy, sam – i jego autor – jest świadectwem ciągłości w nieciągłości.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE