Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Od lewej: Ribbentrop, Gauss, Stalin i Molotow, 23 sierpnia 1939 r. AFP

Konie trojańskie Kominternu

Maciej Korkuć

Legenda Frontów Ludowych jako narzędzia walki o pokój jest wciąż żywa. W rzeczywistości były one wyłącznie zręczną strategią Moskwy w walce o dominację w Europie

Towarzysze, pamiętacie starożytną opowieść o zdobyciu Troi (…). Atakująca armia nie była w stanie odnieść zwycięstwa, póki nie uciekła się do pomocy słynnego konia trojańskiego, udało mu się dotrzeć w samo serce wrogiej armii” – mówił szef Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) Georgi Dymitrow na Kongresie w 1935 r. W taki sposób przedstawił istotę nowej strategii ruchu komunistycznego w Europie i na świecie. Jej symbolem i podstawowym hasłem było tworzenie Frontów Ludowych.

Światowa rewolucja

Od początku swojego istnienia ZSRR prowadził swoją politykę międzynarodową dwutorowo.

Z jednej strony funkcjonował jak inne państwa posługujące się własną polityką zagraniczną, z drugiej prowadził na olbrzymią skalę oddzielną aktywność poprzez utworzony w 1919 r., ulokowany w Moskwie Komintern (nazwa była skrótem od rosyjskiego brzmienia nazwy Kommunisticzeskij Internacjonał). Tylko w teorii był niezależnym od Kremla ciałem międzynarodowym. W rzeczywistości przywódcy sowieckiej partii od początku nadawali ton całej strukturze. Komintern był faktycznie ponadnarodową, scentralizowaną partią. Działające w poszczególnych państwach komunistyczne organizacje formalnie i faktycznie uczyniono po prostu narodowymi sekcjami Międzynarodówki. Zatwierdzanie obowiązujących programów politycznych, ustalanie strategii i taktyki ideologicznej czyniło z ulokowanego w Moskwie Komitetu Wykonawczego Kominternu prawdziwe centrum światowego ruchu rewolucyjnego. Bolszewicka Rosja stała się nie tylko centrum, ale też strategicznym zapleczem jego działalności, zapewniającym m.in. olbrzymie środki na funkcjonowanie partii komunistycznych i ich zawodowych funkcjonariuszy. Nieprzypadkowo systematycznie rósł budżet Kominternu, który już w 1930 r. dysponował olbrzymią sumą 1 mln rubli w złocie. Dwa lata później wydawał już niemal półtora miliona (1456 tys.) rubli w złocie.  

Związek Radziecki miał być tylko chwilowym przystankiem na drodze do rewolucji, która – jak to symbolicznie wyrażono nawet w sowieckim godle państwowym – miała szybko doprowadzić do powstania jednolitego komunistycznego organizmu na całym globie.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość