Najnowsza interwencja Uważam Rze

Listy

Powstała OKEM

Grupa niżej podpisanych osób powołała 11 stycznia 2012 r. Obywatelską Komisję Etyki Mediów (OKEM). Komisja powstała z inicjatywy Federacji Mediów Niezależnych. Jest to nasza reakcja na powszechne ignorowanie w mediach idei pracy dla dobra publicznego, zarówno wśród samych dziennikarzy, jak i instytucji kierujących środkami przekazu.Media, a zwłaszcza stacje telewizyjne i radiowe tzw. głównego nurtu, w większości stały się naszym zdaniem podwykonawcą zadań narzucanych przez rozmaite grupy interesów. Bezpośrednim powodem pilnego utworzenia Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów stały się manipulacje medialne związane z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada 2011 r. Dominująca przy tej okazji w mediach zorganizowana akcja dezinformacyjna i posuwanie się do rozpowszechniania kłamstw przez czołowych opiniotwórczych nadawców unaoczniły, w jak niebezpiecznym kierunku podążają środki masowego przekazu w Polsce.

OKEM stawia sobie następujące cele i zadania:

– przeciwdziałanie łamaniu zasad zawodu dziennikarskiego,

– demaskowanie manipulacji,

– obrona pokrzywdzonych dziennikarzy, którzy mieli odwagę przeciwstawić się wywieranym na nich naciskom narzucającym im złamanie zasad etyki zawodu,

– piętnowanie zachowań niegodnych w mediach,

– monitorowanie przestrzegania wolności słowa w Polsce

Uważamy, że przywrócenie dobrego imienia polskim mediom i dziennikarstwu wymaga radykalnych działań, w tym także rzetelnej oceny etycznej tego, co dziś obserwujemy w tej dziedzinie życia publicznego.

Podjęliśmy się tego na zasadzie obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec zakłamania i manipulacji większości polskich mediów. Wyraźnie widać, że obywatele muszą brać sprawy publiczne w swoje ręce. Tylko to może przełamać degrengoladę, z jaką mamy dziś do czynienia w Polsce. Zrobimy wszystko, żeby rzetelnie wypełnić zadania, jakie przed nami stoją.

1. Teresa Bochwic, dziennikarka, delegat ZG SDP

2. Tomasz Bieszczad, dziennikarz

3. Anna T. Pietraszek, reżyser telewizyjny

4. ks. Roman Piwowarczyk, filozof

5. Ewa Stankiewicz, reżyser filmowy

6. Jan Żaryn, historyk

Dziękujemy za tę informację i życzymy powodzenia!


A prawda i tak zwycięży!

Jestem czytelnikiem „Uważam Rze” od pierwszego numeru. Poruszacie bardzo ciekawe tematy. Najważniejsze jest to, że przekazujecie prawdę taką, jaka ona jest. Bardzo dobrze, że jest jeszcze grupa dziennikarzy, która swoją pracę wykonuje z powołania i profesjonalnie. Dziś trudno iść drogą prawdy. Ale warto. Prawda zawsze zwycięży i się obroni.

Chcę podzielić się z czytelnikami obserwacjami, na jakie trudności napotyka prawda w mojej miejscowości. Mieszkam w Ćmielowie w województwie świętokrzyskim. W kwietniu 2010 r. postanowiliśmy zbudować pomnik ku czci pomordowanych w Katyniu w 1940 r. (zostało tam rozstrzelanych osiem osób z naszego miasta) i ku czci ofiar tragedii smoleńskiej. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Fundusze pozyskiwaliśmy od osób prywatnych, zwróciliśmy się też do urzędu miasta i gminy z prośbą o wsparcie. Tak zaczęli pomagać, że… nie dali nic.

Ale w prasie lokalnej „informowano”, że chcą pomóc, tylko my nie umiemy skorzystać. Robiono też różne inne trudności, mnożono szyderstwa.

Na nic jednak zdały się zastraszanie i wyśmiewanie członków komitetu. Prawda zwyciężyła. Powstał piękny i okazały czterometrowy pomnik. Krzyż z granitu, pod nim rzeźba obrazu Matki Bożej Katyńskiej i napis: „Prawda i pamięć”. W części katyńskiej są dwie tablice z napisami, w smoleńskiej również, pod nimi godło w granicie. Całość podświetlona.

Pomnik został zbudowany na placu parafialnym. Odsłonięcie i poświęcenie planowane jest na kwiecień 2012 r.

Chciałbym tym listem serdecznie podziękować moim kolegom z komitetu za zaangażowanie i poniesiony trud. Dziękuję też ludziom dobrej woli za wsparcie.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe