Najnowsza interwencja Uważam Rze

Temat numeru

fot. fotorzepa/Jerzy Dudek

Tajne służby i suwerenność

Andrzej Zybertowicz

Suwerennemu państwu wywiad jest potrzebny po to, by dawać samodzielną orientację w świecie. Kontrwywiad zaś, by chronić kraj przed ukrytym, szkodliwym oddziaływaniem ze strony obcych podmiotów

Żaden przedsiębiorca pragnący kupić firmę nie zrobi tego pod wpływem jej marketingowego wizerunku. Decyzję podejmie dopiero po wyczerpującej analizie jej faktycznej kondycji finansowej, kadrowej i prawnej. Due diligence – tak właśnie po angielsku nazywa się analiza firmy przed podjęciem decyzji o jej przejęciu.

A jak jest, gdy decyzje podejmują politycy? Co w świecie coraz bardziej profesjonalnej propagandy i ciągłych manipulacji między politycznymi graczami może być odpowiednikiem due diligence, źródłem wiedzy o rzeczywistym przebiegu kluczowych procesów, o prawdziwych intencjach przywódców? Aby je poznać, w wielu sytuacjach należyta staranność wymaga sięgnięcia po informacje, które mogą uzyskać jedynie tajne służby.

Rosyjskie otwarcie

Kiedyś (chyba szybciej, niż się to wydaje) zostanie wyjaśnione, na jakich przesłankach: racjonalnych czy emocjonalnych, samodzielnie sformułowanych czy też przez kogoś podsuniętych, po katastrofie smoleńskiej kierownictwo polskiego państwa zadecydowało o nowym otwarciu w stosunkach z Rosją (nawiasem mówiąc: „Nowe otwarcie w stosunkach Polska – Rosja?” to tytuł rozmowy, którą Bartosz Węglarczyk przeprowadził z Adamem Michnikiem 13 kwietnia 2010 r.).

Czy decyzja o takim otwarciu została podjęta z należytą starannością? Czy nasze państwo dysponowało systemem pozyskiwania i przetwarzania informacji o świecie zewnętrznym dającym niezależną orientację? Niezależną od propagandy, perswazyjnych sztuczek innych przywódców państw i przedstawicieli wielkich korporacji. Czy wszystkim państwom taka autonomiczna orientacja jest potrzebna? Niezbędna jest tylko tym, które w jakichś obszarach międzynarodowej gry chcą być podmiotowe. Dla państw wasalnych taka orientacja może być tylko kłopotliwa.

Na dyskutowaną ostatnio kwestię suwerenności spójrzmy przez pryzmat tajnych służb.

Wywiad i kontrwywiad

Krzysztof Bondaryk po odejściu z Urzędu Ochrony Państwa, gdzie kierował delegaturą w Białymstoku, powiedział „Gazecie Wyborczej” (22 października 1996 r.): „Zakładaliśmy, że nasz urząd może być dla Rosjan przejrzysty. Rosjanie dzięki swoim starym kontaktom towarzyskim i aktywom operacyjnym mogli kontrolować większość operacji naszego kontrwywiadu. (...) UOP był obiektem wielu agresywnych akcji ze strony służb rosyjskich, ukraińskich, białoruskich. Nasza reakcja była najczęściej taka: nie prowokować bez potrzeby, tylko obserwować i uniemożliwiać działanie. Aby to było skuteczne, szczególnie kiedy nasz wywiad jest sparaliżowany, potrzebujemy wiedzy o tym, co tu się działo przez ostatnie 25 lat. Kim i czym KGB się interesował w Polsce i do jakich spraw potrzebował pomocy SB? Jakie działania podejmował wobec polskich obywateli w kraju i za granicą? Problem ten dotyczy nie tylko SB. Także wojskowych służb specjalnych i struktur PZPR. Nikt tego dotychczas nie zrobił. A przecież współpraca ze służbami ZSRR przed 1989 r. nie dotyczyła paru osób, to były statystycznie ogromne liczby. (…) Mimo zniszczeń archiwów SB i służb wojskowych odtworzenie tej wiedzy jest możliwe. Na tej podstawie kontrwywiad mógłby ocenić, w jakim zakresie służby rosyjskie wracają do starych wpływów, operacji i kontaktów”.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej