Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

fot. fotorzepa/danuta matloch

Ton nadaje Radio Madryt

Magdalena Bogdan

Przed powstaniem Radia Wolna Europa to był najważniejszy głos polskiej emigracji.

Poseł Józef Potocki poinformował polski rząd w Londynie o powstaniu Radia Madryt następującymi słowami: „Donoszę, że po zwłoce wywołanej przyczynami technicznymi, tutejsze Radio Nacional wprowadza obecnie do swojego codziennego programu audycję w języku polskiem. (…) Audycje te rozpoczną się dnia 12 b.m. na krótkiej fali 32.02 i będą miały miejsce o godz. 6.30 według czasu tutejszego. Audycje będą półgodzinne”.

Decyzja otwarcia polskiej stacji została ostatecznie podjęta przez Hiszpanów na samym początku 1949 r. i była wynikiem bezpośredniej zgody generała Francisco Franco. Niemniej poselstwo polskie już wcześniej spodziewało się pozytywnej decyzji, dlatego też Józef Potocki przygotowywał się do podjęcia ewentualnej współpracy. Zdawał on sobie sprawę z tego, że najważniejszą rolę odegrają ludzie, którzy będą w stanie zorganizować funkcjonowanie radia oraz przygotowywać jego codzienny program. W tym wypadku niezwykle cenna miała się okazać obecność w Hiszpanii m.in. doświadczonego publicysty Józefa Łobodowskiego, państwa Szumlakowskich, polskich stypendystów Obra Católica de Asistencia Universitaria oraz księdza Mariana Walorka. Faktycznie z chwilą podjęcia ostatecznej decyzji władze Radia Nacional de Espana zwróciły się do poselstwa, prosząc o uwagi zarówno organizacyjne, jak i merytoryczne. Rad i sugestii jak najbardziej udzielono, chociaż początkowo hrabia Józef Potocki stał na stanowisku utrzymania dyskretnego wpływu na audycje, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności, która nie pozwalałaby bezpośrednio wiązać z tą inicjatywą londyńskiego rządu. Przyjęcie takiej strategii świadczyło o niepewności co do ostatecznego charakteru radia oraz zakresu swobody pozostawionej Polakom.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej