Najnowsza interwencja Uważam Rze

Karta a IPN

Z związku z wywiadem Zbigniewa Gluzy „KARTA w opałach" (nr 7/54/2012) wyjaśniam, że projekt badawczy „Indeks represjonowanych" realizowany przez Ośrodek KARTA był współfinansowany z budżetu IPN od 2002 r.

Ostatnia umowa (po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego) została podpisana z KARTĄ w październiku 2009 r. na realizację w latach 2009 – 2011 programu dokumentacyjnego „Indeks osób prześladowanych (represjonowanych) przez organy państwowe ZSRR w latach 1939–1956".

W kwietniu 2011 r. Ośrodek KARTA poinformował IPN, iż nie jest w stanie wywiązać się z umowy. Jako przyczynę tego stanu rzeczy podano, iż rosyjski partner KARTY, Stowarzyszenie Memoriał, nie otrzymał niezbędnych do realizacji umowy materiałów źródłowych. (...) W dniu 14 kwietnia 2011 r. strony rozwiązały umowę z 2009 r. W 2011 r. kierownictwo oraz Rada Instytutu szukały możliwości pomocy Ośrodkowi KARTA. Kolejny rozpisany przez IPN konkurs zakończył się jednak niepowodzeniem w związku z niespełnieniem przez KARTĘ warunków.

W związku z realizacją programu „Indeks represjonowanych" IPN  przekazał w latach 2002 – 2010 na rzecz Ośrodka KARTA kwotę 2 785 000 zł.

Andrzej Arseniuk,
rzecznik prasowy IPN

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO