Najnowsza interwencja Uważam Rze

Wsparcie dla głodujących

Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyrażają pełną solidarność z uczestnikami protestu głodowego w Krakowie i deklarują zdecydowany sprzeciw wobec projektu destrukcyjnych zmian w programie nauczania historii w szkołach średnich, podjętego wbrew opinii środowiska naukowego i bez rzetelnych konsultacji społecznych.

(poniżej kilkadziesiąt podpisów)

Zamiar drastycznego ograniczenia edukacji historycznej w szkołach średnich od 1 września 2012 r. budził i budzi nadal nasz zdecydowany sprzeciw. Dawaliśmy temu wyraz kilkakrotnie w różnej formie, krytykując ministerialne rozporządzenia. Niestety, bezskutecznie.

Dlatego też ze zrozumieniem przyjmujemy protest grona ludzi, byłych opozycjonistów, ale także historyków i zarazem rodziców, który ma dramatyczną postać głodówki. Wierzymy, że nie jest on protestem bezsilnych, i wyrażamy pełną solidarność z jego uczestnikami.

Rada Naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 23 marca 2012 r.

Uchwała została przyjęta JEDNOGŁOŚNIE.

Za te i inne głosy wsparcia dla dzielnych ludzi, którzy głodowali w Krakowie, by bezinteresownie, w interesie publicznym zmusić władze do rozmowy o planie faktycznej likwidacji historii w liceach (już od września dotyczyć ma to tych uczniów, którzy nie wybierają kierunków humanistycznych), należą się podziękowania. Protest ten, choć w czwartek zawieszony, zasługuje na najwyższy podziw. Polecamy też rozmowę z prof. Jadwigą Staniszkis na stronie 30. Nasza rozmówczyni wskazuje, iż rządowy plan to tylko jeden z elementów zmierzających do dostosowania społeczeństwa do standardów Trzeciego Świata, a nie szukania rozwoju. Smutne.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe