Najnowsza interwencja Uważam Rze

Także Wolność i Niepodległość

Pan Grzegorz Słowiński z Lublina polemizuje („Uważam Rze", nr 9/2012) ze wspomnieniami śp. red. Jacka Kwiecińskiego, w których nadmienia on, że jego ojciec, Wincenty, po wojnie należał do konspiracji antykomunistycznej w stowarzyszeniu Wolność i Niepodległość.

Zdaniem polemisty to pomyłka. W rzeczywistości mógł on należeć do zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w skrócie WiN. Tak brzmiała, istotnie, oficjalna nazwa tej podziemnej organizacji niepodległościowej, której członkowie najdłużej walczyli z komunistyczną władzą w Polsce.

Problem w tym, że ostatni wyraz w jej nazwie odbierany był przez wielu jako rusycyzm, szczególnie na obszarze będącym w latach 1939–1941 pod okupacją sowiecką, m.in. na północnym Mazowszu (Łomża, Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie) i w całym Białostockiem. Tam, ale i w innych częściach kraju, używano równolegle dla WiN nazwy Wolność i Niepodległość. Tak określali WiN liczni jego członkowie. Jest paradoksem natomiast, że przedstawiciele tzw. władzy ludowej, oskarżając i skazując walczących z komuną WiN-owców, używali literalnie nazwy Wolność i Niezawisłość.

Wiem o tym z autopsji, gdyż w 1948 lub 1949 r. w Łomży licealiści byli zapędzani na proces pokazowy, jak mówiliśmy wówczas – „żołnierzy podziemia". Prawie zawsze sądzeni WiN-owcy zeznawali, że działali w organizacji Wolność i Niepodległość. Komunistyczni oprawcy natomiast: prokurator i sędziowie, naszym wówczas zdaniem, mówili z rosyjska, używając nazwy Wolność i Niezawisłość.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bender

Panie profesorze, dziękujemy za to uzupełnienie, które przy okazji w tak poruszający sposób przypomina o polskich bohaterach. Mamy nadzieję, że uwagi pana profesora ostatecznie rozwieją wątpliwości naszych czytelników co do prawidłowej formy rozwinięcia skrótu WiN – obie są, jak widać, poprawne.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE