Najnowsza interwencja Uważam Rze

Temat numeru

Najbardziej niewygodny proces historii

Paweł Lisicki

Tak jak czymś godnym potępienia jest przypisywanie Żydom winy zbiorowej za śmierć Jezusa, tak też czymś pozbawionym sensu są próby zdejmowania odpowiedzialności z ówczesnych elit żydowskich

Katolik  najczęściej wysłuchuje Męki Pańskiej w Wielkim Tygodniu. Od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku kilka razy czytany jest cały, pozostawiony przez ewangelistów zapis Pasji Chrystusa. Ilu z tych, którzy odwiedzają co roku kościoły, zdaje sobie sprawę, że spór o wiarygodność opisów sprzed 2000 lat nigdy nie był tak gorący jak obecnie? Jeszcze nim w zeszłym roku pojawiła się w księgarniach nowa książka Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu", do dziennikarzy przedostały się jej fragmenty. I wywołały sensację.

Benedykt wyjaśnia Mateusza

Pisząc o Męce Pańskiej według Ewangelii świętego Jana, papież powiedział, że oskarżycielami Jezusa nie byli po prostu Żydzi, ale przedstawiciele arystokracji świątynnej i to nie wszyscy. Podobnie Benedykt stwierdził, że słowa św. Mateusza o tym, że „cały lud" domagał się ukrzyżowania Jezusa, z pewnością „nie podają faktu historycznego". „Jak w tym momencie mógłby tam być obecny cały lud i domagać się śmierci Jezusa?" – zapytał papież. I odpowiedział: „Rzeczywistą grupę oskarżycieli stanowią ówczesne kręgi związane ze świątynią, a w kontekście amnestii paschalnej dołącza do niej »tłum« stronników Barabasza". Wygląda na to, że papież, powołując się na niemieckiego teologa Joachima Gnilkę, przyjmuje, że Ewangelia Mateusza powstała grubo po roku 70 n.e., kiedy to Rzymianie zdobyli Jerozolimę i zniszczyli świątynię, oraz że zawiera nie raport na temat przeszłości, ale sformułowaną wówczas teologiczną ocenę tej katastrofy.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO