Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Z kapitalizmem w USA?

Szewach Weiss

Sąd Najwyższy orzekł, że forsowana przez prezydenta Obamę ustawa o ochronie zdrowia, która ma zapewnić niemal wszystkim Amerykanom ubezpieczenie zdrowotne, jest zgodna z konstytucją.

Sędzia John Roberts, którego głos przeważył szalę na korzyść ustawy, jest republikaninem i po głosowaniu stał się obiektem ataku rozgoryczonych przeciwników projektu Obamy. Cała ta sprawa pokazuje, jak Amerykanie traktują Sąd Najwyższy i politykę w ogóle. Przynależność do jednej z dwóch głównych tradycji politycznych jest powodem do dumy. Sędziowie mają być bezstronni i nie boją się przeciwstawiać władzy wykonawczej, ale ich poglądy nie są żadną tajemnicą i powszechnie oczekuje się, że będą się nimi kierowali przy podejmowaniu decyzji. Decyzja Sądu Najwyższego pokazuje również, że USA przesuwają się powoli w stronę zachodnioeuropejskiego modelu państwa opiekuńczego. Ustawa o ochronie zdrowia jest przełomem, wprowadza bowiem rozwiązania socjalne, czyli wybitnie nieamerykańskie.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej