Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Historyczny telegraf

Piotr Zychowicz

ROSJA

Minął lipiec, a wraz z nim niemal niezauważona minęła 67. rocznica obławy augustowskiej. O lipcu 1945 r. NKWD dokonało wielkiej operacji wymierzonej w Polaków. Zginęło około 600 osób (według niektórych badaczy 1420), co sprawia, że była to największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie. Do dziś Rosja nie chce wskazać Polsce miejsca, w którym znajduje się masowa mogiła pomordowanych. To akurat specjalnie nie dziwi. Dziwi jednak brak działań polskich władz, które zmierzałyby do skłonienia Moskwy do przekazania nam sowieckich dokumentów.

LITWA

Może więc warto wziąć przykład z naszych północno-wschodnich sąsiadów? Litwa wystąpiła wobec Rosji z żądaniem wypłacenia jej odszkodowania za sowiecką okupację ich kraju. Rosjanie oczywiście roszczenie z oburzeniem odrzucili. – Jesteśmy przekonani, że nasi partnerzy europejscy nie zgodzą się na to, by Wilno wniosło destrukcyjne elementy do dialogu między UE i Rosją – ogłosiła Moskwa. W jej nerwowej reakcji widać jednak wyraźną obawę. A przecież straty wyrządzone przez bolszewików w Polsce były znacznie większe niż na Litwie.

FRANCJA

W Montpellier obok pomnika Lenina stanął pomnik Mao Zedonga.

Mer Jean-Pierre Moure stwierdził, że komunistyczny dyktator... „przywrócił godność narodowi chińskiemu".

To dość ciekawa teoria, bo Mao – według „Czarnej księgi komunizmu" – wymordował 65 mln swoich rodaków, co czyni go najkrwawszym tyranem w historii ludzkości.

Jak wytłumaczyć taką bezdenną głupotę francuskiej lewicy? To proste: czołgi Armii Czerwonej w 1945 r. dotarły „tylko" do Berlina i Francuzi nigdy na własnej skórze nie zaznali, czym jest sowieckie „wyzwolenie". Najlepiej z prokomunistycznych sympatii leczą bowiem sami komuniści.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO