Najnowsza interwencja Uważam Rze

Cywilizacja

Nasz mały śląski kulturkampf

Piotr Semka

W opublikowanym właśnie „Małym kanonie górnośląskim” najlepiej widać, jak przedstawia się wizja Śląska prezentowana przez RAŚ

Mało która decyzja Platformy Obywatelskiej miała i ma tak daleko idące konsekwencje, jak koalicja PO z Ruchem Autonomii Śląska w sejmiku województwa śląskiego. Lider RAŚ Jerzy Gorzelik objął stanowisko wicemarszałka sejmiku województwa do spraw edukacji i kultury. Tym samym lider autonomistów dzieli pieniądze na śląską kulturę i skwapliwie wykorzystuje swój bezpośredni i pośredni wpływ na obsadę kluczowych stanowisk w instytucjach kulturalnych Górnego Śląska.

To z jego poparciem otwarto niedawno Instytut Badań Regionalnych przy Bibliotece Śląskiej, finansowanej przez sejmik śląski, którego szefem jest prof. Ryszard Kaczmarek. Uznany historyk Górnego Śląska z Uniwersytetu Śląskiego, ale jednocześnie przewodniczący kapituły Nagrody im. ks. Augustina Weltzla Górnośląski Tacyt – wyróżnienia przyznawanego przez RAŚ. W tej samej kapitule znaleźć można nazwiska dr. Piotra Greinera – dyrektora Archiwum Śląskiego w Katowicach, dr. hab. Zbigniewa Kadłubka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego czy dr. Tomasza Słupika – politologa z UŚ wypowiadającego się często o ruchu Gorzelika z pozycji niezależnego eksperta.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE