Najnowsza interwencja Uważam Rze

Cywilizacja

Mistrz sceny otwartej na świat i wiernej literaturze

Adam Ciesielski

Ze śmiercią Erwina Axera skończyła się cała epoka. Po wojnie reżyser był jednym z najważniejszych twórców polskiego teatru

Odchodzą nestorzy polskiej sceny. W 2008 r. Gustaw Holoubek (85 lat), w 2009 r. Zbigniew Zapasiewicz (75 lat), w 2011 r. Adam Hanuszkiewicz (87 lat), dopiero co – 21 lipca 2012 r. – Andrzej Łapicki (88 lat). No i teraz, 5 sierpnia, Erwin Axer (95 lat), twórca największych sukcesów warszawskiego Teatru Współczesnego.

To postać niezwykła, choćby z racji życiorysu. Urodził się 1 stycznia 1917 r. w jeszcze austro-węgierskim Wiedniu, dzieciństwo spędził we Lwowie, dorosłość – w Warszawie. Syn adwokata Maurycego Axera otrzymał solidne wykształcenie, biegle władał kilkoma językami. Pomogło mu to w przyszłości reżyserować w Austrii, Niemczech czy w Szwajcarii. W 1939 r. ukończył reżyserię w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej.

Po wybuchu II wojny wrócił do Lwowa, gdzie współpracował z czynnym za okupacji sowieckiej Polskim Teatrem Dramatycznym. W 1942 r., po aresztowaniu ojca przez Niemców, wyjechał do Warszawy. Brał udział w powstaniu, po jego upadku znalazł się w stalagu.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy