Najnowsza interwencja Uważam Rze

Cywilizacja

Dobra książka o złu

Zło jest niepojęte – wysługując się tą obiegową opinią, jak twierdzi brytyjski myśliciel Terry Eagleton, uciekamy od prób opisania zła.

Terry Eagleton
Zło
Czytelnik

A przecież to pojęcie odwołujące się do moralności, etyki i filozofii wręcz domaga się naukowego namysłu. Eagleton czyni to ze swadą, naświetlając problem zła z różnych, czasami odległych od siebie stanowisk – choćby myśli chrześcijańskiej i marksizmu. Właśnie dzięki temu metodologicznemu rozrzutowi oraz dawce ironii (odległej, zdawałoby się, od tematu rozważań) dzieło Eagletona jest pozycją ze wszech miar frapującą.

—mr

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy