Najnowsza interwencja Uważam Rze

Historia

Życie w obronie wartości

Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn

30 lipca nad ranem w swym warszawskim mieszkaniu zmarła profesor Anna Sucheni-Grabowska, wybitna historyk czasów nowożytnych

Była znawcą dziejów parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej, autorką fundamentalnych prac naukowych takich jak „Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548", „Monarchia ostatnich dwu Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Geneza egzekucji dóbr", „Sejm walny Rzeczypospolitej w latach 1540–1586" opublikowanej w „Historii sejmu polskiego XV–XVIII w." pod redakcją Jerzego Michalskiego, „Społeczność szlachecka a państwo" w „Polska w epoce Odrodzenia. Państwo – Społeczeństwo – Kultura" pod redakcją Andrzeja Wyczańskiego, „Spory królów ze szlachtą, Zygmunt August, król Polski i wielki książę litewski 1520–1562" i wielu innych prac. Wychowawczyni całego pokolenia historyków (w tym podpisanych pod tym krótkim wspomnieniem), które widziało w niej swoją mistrzynię.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez