Najnowsza interwencja Uważam Rze

Historia

Życie w obronie wartości

Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn

30 lipca nad ranem w swym warszawskim mieszkaniu zmarła profesor Anna Sucheni-Grabowska, wybitna historyk czasów nowożytnych

Była znawcą dziejów parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej, autorką fundamentalnych prac naukowych takich jak „Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548", „Monarchia ostatnich dwu Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Geneza egzekucji dóbr", „Sejm walny Rzeczypospolitej w latach 1540–1586" opublikowanej w „Historii sejmu polskiego XV–XVIII w." pod redakcją Jerzego Michalskiego, „Społeczność szlachecka a państwo" w „Polska w epoce Odrodzenia. Państwo – Społeczeństwo – Kultura" pod redakcją Andrzeja Wyczańskiego, „Spory królów ze szlachtą, Zygmunt August, król Polski i wielki książę litewski 1520–1562" i wielu innych prac. Wychowawczyni całego pokolenia historyków (w tym podpisanych pod tym krótkim wspomnieniem), które widziało w niej swoją mistrzynię.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy