Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Lekcje żydowskie

Czesław Bielecki

A co to oznacza dla Żydów? – tym pytaniem w jidysz, dialekcie, Żydzi zwykli byli kończyć rozważania na temat istotnych wydarzeń politycznych. Debata debatą, spekulacje myślowe spekulacjami, ale jakie to ma dla nas konsekwencje? Gdy identyczny punkt widzenia prezentują Polacy, zwykle ktoś z rozmówców kwituje to prześmiewczym komentarzem: „O, słoń a sprawa polska”

Tak, chciałbym bardzo, żebyśmy my, Polacy, zaczęli przynajmniej częściowo inaczej myśleć o naszym interesie narodowym. Byśmy nie wstydzili się stawiać go na pierwszym miejscu. Wszak nasze rozumienie dzisiejszych wyzwań cywilizacyjnych nie mniej buduje Europę niż niemieckie czy francuskie. Może więc warto rozważyć bez resentymentów żydowskie lekcje wieku XX i spróbować wyzwolić się z naszej własnej poprawności politycznej.

Z owych stereotypów, samousprawiedliwień i samooskarżeń, które nie pozwalają nam rozstrzygać kwestii tej czy innej racji stwierdzeniem: „To jest jednak nasz kraj i ma swoje cele oraz interesy". Czym innym jest bowiem negowanie faktów z własnych dziejów, a czymś zgoła innym samobiczowanie – polityka wstydu, epatowanie ciemnymi faktami z narodowej historii. Rosjanie nie zaczynają opisywania swoich dziejów od pogromów pod hasłem: „Bij Żydów, ratuj Rosję!".  Amerykanie, głosząc pochwałę wolności i demokracji, nie dodają za każdym razem, że poniżali czarnych i zabijali czerwonoskórych. Turcy, gdy opisują wybicie się na nowoczesność za Kemala Paszy – Atatürka, nie dodają skwapliwie passusu o rzezi Ormian. Izraelczycy dopiero po pół wieku przyznali, że  siódmy milion Żydów, których Niemcy nie zdołali zgładzić w Europie, nie był przyjęty w powstającym państwie żydowskim z otwartymi ramionami. Nie słychać też, żeby biczowali się za pobratymców – komunistów, choć twórca Izraela Ben Gurion określał ich tuż po wojnie mianem „szumowin judaizmu".

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy