Najnowsza interwencja Uważam Rze

Temat numeru

Gra w zielone

Jan Piński, Krzysztof Galimski

Gdy Jan Bury, szef Klubu PSL, nadzorował jako wiceminister skarbu energetykę, jego partnerzy biznesowi dostali od państwowej elektrowni kontrakty na 147,3 mln zł. Bez przetargów – wynika z tajnego audytu Ernst & Young, do którego dotarło „Uważam Rze”

Tajny audyt powiązań

Z raportu śledczego Ernst & Young dla rady nadzorczej Enei Wytwarzanie, do którego dotarliśmy, wynika, że w latach 2010–2012 elektrownia zakupiła biomasę o łącznej wartości 300 mln zł. Niemal połowa tej kwoty – 147,3 mln zł – trafiła do firm powiązanych kapitałowo lub osobowo. Przy czym wspólnym mianownikiem tych powiązań był przyjaciel i dawny wspólnik Burego – Daniłowski. Elektrownia w Kozienicach podpisała też kolejne umowy z dostawcami do 2015 r. na kwotę ok. 536 mln zł netto, z czego kontrakty opiewające na 454 mln zł (85 proc.) zawarto z tzw. wolnej ręki, bez przetargów.

Audytorzy zwrócili uwagę, że przychody spółki Tarnawa tylko w 2010 r. wyniosły 12,8 mln zł, a po stronie elektrowni koszty zakupu biomasy od tej spółki – 12 mln zł. Handel z tą jedną elektrownią był więc praktycznie całym biznesem firmy Daniłowskiego i jedyną racją jej istnienia. Zdaniem audytorów świadczy to o tym, że Tarnawa nie jest graczem na tym rynku i nie może oferować Enei Wytwarzanie korzystnych rabatów przy zakupach biomasy od jej producentów, bo nie uzyskuje efektu skali, jaki dałyby zakupy na rzecz kilku elektrowni. Jak widać, spółce Daniłowskiego tylko w elektrowni Kozienice biznes poszedł tak dobrze. Krótko mówiąc, Enea Wytwarzanie płaciłaby za surowiec taniej, gdyby go sama kupowała, pomijając pośrednika.

Raport wskazuje też, że Tarnawa nie miała żadnego doświadczenia w handlu biomasą poza kontraktami z Kozienicami. Duża część dostawców elektrowni nie miała doświadczenia w handlu biomasą, a wymóg przedstawienia rekomendacji obchodziła, prezentując referencje od firm krzaków lub z zupełnie innych branż (np. zajmujących się łącznością satelitarną).

„Raport Ernst & Young jest roboczym materiałem, do którego spółka Enea Wytwarzanie SA zgłosiła szereg uwag. Końcowy dokument jeszcze nie powstał i w związku z tym uważamy, że medialne nagłośnienie na obecnym etapie tego dokumentu jest pochopne" – bagatelizują sprawę władze spółki w przesłanym nam oświadczeniu. Jednocześnie zapewniają o przejrzystości całego procederu: „Tryb wyłonienia dostawców biomasy dla Elektrowni Kozienice był konkurencyjny. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej spółki oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed siedzibą spółki, ze swobodnym dostępem bez konieczności wchodzenia na teren spółki. Wpłynęło 12 ofert. Umowy zawarto z 6 dostawcami, którzy zaoferowali najniższe ceny. Zgodnie ze specyfikacją postępowania wszczętego w dniu 18.02.2010 r. oferenci byli zobowiązani do przedstawienia dokumentów dopuszczających do obrotu prawnego, takich jak odpisy z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W wyniku postępowania zawarto umowy z 6 oferentami".

Całość przejęcia dostaw biomasy do Elektrowni Kozienice przez kolegów ministra Burego wygląda tymczasem na precyzyjnie zrealizowany plan. 18 lutego 2010 r. zarząd elektrowni wprowadził do regulacji dotyczących zakupów m.in. par. 5, pozwalający na wybieranie z wolnej ręki dostawców bez względu na wartość lub masę zamawianego surowca. Kontraktowano w ten sposób dostawy na kolejne cztery lata (2011–2015), ograniczając liczbę zaproszonych do negocjacji podmiotów do 11 firm wywodzących się spośród dostawców z 2010 r. oraz podmiotów, które złożyły oferty współpracy w zakresie dostaw spalanych w elektrowni rodzajów biomasy około dwóch miesięcy przed rozpoczęciem postępowania. Jak widać, ten skomplikowany, ręcznie sterowany algorytm wyłonienia konkurentów posłużył nie do zwiększenia konkurencyjności i transparentności konkursu, ale do ograniczenia liczby jego uczestników do firm „sprawdzonych i dobrze poinformowanych".

„Enea Wytwarzanie SA nie stosuje preferencji dla żadnego rodzaju podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ostatecznym kryterium rozstrzygającym o uznaniu oferty za najkorzystniejszą jest cena biomasy" – zapewnia nas spółka.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej