Najnowsza interwencja Uważam Rze

Interwencjonizm = bezrobocie!

Szanowni Państwo! Właśnie jestem po lekturze artykułu „Pensje kłamstw". Tekst ten wpisuje się w tendencję opracowywania teorii, które mają usprawiedliwić interwencjonistyczną politykę rządu.

Na podstawie badań, które objęły niektóre tylko sektory gospodarki amerykańskiej, autor wysuwa tezę, iż padł „liberalny aksjomat", czyli twierdzenie, które wskazuje na zależność pomiędzy podniesieniem płacy minimalnej a wzrostem bezrobocia. Chciałbym zauważyć, że po pierwsze, twierdzenie to nie jest bynajmniej uznawane przez ekonomistów za aksjomat, gdyż było wielokrotnie udowadniane. Po drugie, jeśli wzrostowi płacy minimalnej towarzyszy wzrost wydajności oraz usunięcie pozapłacowych czynników motywacyjnych, to ciężko w ogóle mówić o podniesieniu płacy. Po trzecie – odnośnie do rynku amerykańskiego i przykładów konkretnych branż – pozwolę sobie zacytować L. von Misesa: „Jeśli przepisy o płacy minimalnej dotyczą wyłącznie niektórych zawodów, a inne sektory rynku nie podlegają takim regulacjom, to ci, którzy z ich powodu są bezrobotni, podejmują pracę w branżach wolnych, zwiększając tam podaż pracy". W Polsce niestety płaca minimalna została podniesiona dla wszystkich branż, co, jak można było zauważyć, zaowocowało wzrostem bezrobocia.

Prawdziwość tezy artykułu „Pensje kłamstw" jest więc co najmniej wątpliwa i obawiam się, iż większość osób, które nie mają chęci czy czasu na zgłębianie zagadnień ekonomii, przyjmie tę tezę za pewnik. Co będzie prowadzić do dalszego hamowania rozwoju naszej gospodarki i ograniczania wolności Polaków. Mam nadzieję, że nie doczekam w cenionym przeze mnie „Uważam Rze" ukazania się artykułu o dobrodziejstwach inflacji czy ustalaniu cen maksymalnych, a tekst, do którego odniosłem się w liście, był jedynie „wypadkiem przy pracy".

Z poważaniem, Maciej Michna

Do i od redakcji: redakcja@uwazamrze.pl

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO