Najnowsza interwencja Uważam Rze

Cywilizacja

Podróż przez Inflanty

Jan Piński

Dyneburg" to pierwsza książka reporterska o Kresach od czasów pamiętnego „Buntu rojstów" Józefa Mackiewicza z 1938 r.

Tomasz Teluk
Dyneburg. Inflanty zmysłami reportera
Instytut Globalizacji

Podobnym tropem podąża współczesny autor – Tomasz Teluk, zabierając czytelnika w fascynującą podróż po Litwie, Łotwie i Estonii. Autor zadał sobie trud spisania relacji ze swoich podróży do krajów bałtyckich, a także do Rosji i na Białoruś. Są to teksty zebrane z lat 1997–2013, w większości publikowane w polskiej prasie, od „Rzeczpospolitej" przez „Wprost" po „Gazetę Polską" i „Najwyższy Czas!". Osią geograficzną tej podróży jest Dyneburg. Najbardziej polskie z miast na Łotwie. Serce dawnych Inflant, dziś Łatgalii, regionu, gdzie niektóre przygraniczne wsie z Litwą zamieszkuje nawet 90 proc. mniejszości polskiej. To właśnie tam autor odnalazł swoją drugą małą ojczyznę. Na Łotwę oraz inne kraje spogląda więc od podszewki, nie jako zwykły turysta, lecz człowiek stamtąd. Książka nie tylko bez retuszu opisuje problemy współczesnych krajów bałtyckich, ale jest przede wszystkim kroniką politycznych i gospodarczych przemian, przez które w ostatnim okresie przechodzili nasi północno-wschodni sąsiedzi. Całość reportażu dopełnia kilkadziesiąt zdjęć autora.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE