Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Ułomna edukacja

Marta Mardosz

Tolerancja, dialog i szacunek to wartości, których wciąż brakuje we współczesnej szkole

Czy współczesna szkoła może wychowywać uczniów w oparciu o  dialog, szacunek, miłość, tolerancję i demokrację? – zastanawiali się uczestnicy sejmowej konferencji „Wartości dla szkoły. Szkoła z wartościami" pod patronatem „Uważam Rze".

– Trzeba przełamywać przekonanie, że zadaniem szkoły jest tylko nauczanie, nie da się bowiem oddzielić nauczania i kształtowania wartości – mówił były premier Jerzy Buzek, honorowy gość debaty. – Jeśli dziś jeszcze wielu rodziców okazuje sceptycyzm w odniesieniu do tego, że szkoła mogłaby przekazywać jakieś wartości, to jest to niewątpliwie pewien legat epoki komunizmu. Uczyliśmy się wszyscy przez dobre dwa pokolenia, że lepiej, by wartości kształtowane były w rodzinie – mówił Jerzy Buzek i zaznaczał, że przekazywanie wartości i kształtowanie postaw w szkole powinno się odbywać na wszystkich lekcjach.

Konferencja pod patronatem „Uważam Rze" zgromadziła w Sejmie ponad 100 nauczycieli, kuratorów i wychowawców, wśród których znaleźli się goście honorowi – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Joanna Berdzik i Beata Sobocińska z biura Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorzy i uczestnicy, wśród których znaleźli się m.in. pedagodzy z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych, zgodzili się co do tego, że kwestia wartości w szkole jest szczególnie potrzebna w dzisiejszych czasach nieustających przemian politycznych, ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych.

Jerzy Buzek, podkreślając rolę szkoły w kształtowaniu postaw, powiedział jednak, że granicą powinny być ideologie: – Szkoła nie powinna być za bardzo umoczona w ideologii, co nie oznacza, że ma być neutralna w przekonaniach – powiedział i wyjaśnił, że w klasie powinno znaleźć się miejsce na przekonania zarówno uczniów, jak i nauczycieli. – Niech rodzice decydują o tym, do jakiego typu szkoły posłać dziecko, niech ono samo zadecyduje, czy system wartości przekazywanych w danej szkole mu odpowiada i czy chce je stosować przez całe życie – podkreślił Jerzy Buzek. Jednocześnie jego zdaniem współczesna szkoła nie powinna być neutralna w przekonaniach, pełna aksjologicznej pustki, a każdy przedmiot może stać się okazją do formowania charakterów i wartości.

Były premier ubolewał, że szkoła nie uczy działania we wspólnocie – czy to miejskiej, narodowej czy sąsiedzkiej. – A jest ona przecież niezbędna dla normalnego funkcjonowania człowieka – dodał. Podkreślił rolę nauczycieli i pedagogów, którzy jego zdaniem powinni mieć autorytet i postawę moralną, a nie tylko umiejętność przekazywania wiedzy. – Bliskość i możliwość kontaktu z nauczycielami wpłynie pozytywnie na wartości, jakimi kierują się młodzi ludzie – uważa Jerzy Buzek.

Ważny kontakt

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście do uczestników konferencji przypomniał o odpowiedzialności spoczywającej na szkole za jakość jej pracy na rzecz każdego dziecka, a nie tylko za przekazanie wiedzy. „Nie wystarczy bowiem wiedzieć, jaki człowiek powinien być. Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich i jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie z dzieckiem, relacji opartej na wartościach, o których nie tylko mówi się, ale których się doświadcza (aby dobro czynić trzeba je znać)" – napisał rzecznik. Według niego „szkole potrzebna jest wspólna wizja sytemu wartości, jako źródło motywacji, inspiracji, integracji, wokół których powinny skupiać się wszelkie działania, innowacje, emocje i wartości wyznawane przez nauczycieli, wychowawców, uczniów i ich rodziców". Jak zaznaczył Michalak, wizja systemu wartości jest potrzebna po to, by uniknąć nieporządku oraz aby móc weryfikować bieżące działania z długofalowymi zamierzeniami. „Jednocześnie trzeba pamiętać, że aby ten system mógł funkcjonować, powinien być uzgodniony ze wszystkimi, którzy tworzą społeczność szkolną. Jedynie wtedy będzie spójny, będzie sprzyjał tworzeniu w środowisku szkolnym klimatu współpracy, partnerstwa, zaufania i odpowiedzialności" – podkreślił.

Poprzednia
1 2 3

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez