Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Hitler odmitologizowany

Paweł Łepkowski

Dla współczesnego człowieka stanowi personifikację czystego zła. Jest też postacią, wokół której narosła góra mitów i kłamstw wyssanych z palca. Adolf Hitler do dzisiaj fascynuje, budzi przerażenie i... dobrze się sprzedaje

Obraz ten kłóci się z opisem lat młodości, który Hitler przekazał swojej sekretarce Christie Schroeder. Po wojnie była stenotypistka Osobistej Adiutantury Führera opublikowała swoje wspomnienia w książce „Er war mein Chef – Memoiren der Sekretärin Adolf Hitlers" (Byłam sekretarką Adolfa Hitlera). Schroeder opisuje w niej jedną z osobistych rozmów z wodzem, dotyczącą jego relacji z ojcem. Wskazuje ona na całkiem przyjazny i „normalny" układ rodzinny. Dla Hitlera ojciec nie był więc osobistym wrogiem. Wiele wskazuje, że choć Adolf uczynił go propagandowym symbolem starego systemu społeczno-gospodarczego, darzył szczerym uczuciem synowskim Aloisa Hitlera. Należy także pamiętać, że „Mein Kampf" nie powinna być traktowana jako autobiografia, ale przede wszystkim jako manifest propagandowy. W opinii Hitlera młodzi naziści potrzebowali wzoru wodza, który oparł się woli ojca – pokornego sługi dawnego układu.

Także wydrwiony przez Ericha Fromma stosunek Adolfa do matki Klary jest kolejnym przekłamaniem historycznym wielokrotnie powielanym w literaturze powojennej. Istnieje zachowane do dzisiaj pismo żydowskiego Obermedizinalrata dr. Eduarda Blocha – osobistego lekarza Klary Hitler – który zdecydowanie oświadcza, że Adolf Hitler niezwykle czule i przykładnie opiekował się matką w czasie jej choroby. Znamienne, że wielu uznanych biografów nazistowskiego przywódcy uznało, że źródłem jego obłędnego antysemityzmu była nienawiść, jaką darzył właśnie doktora Eduarda Blocha. W 1978 r. amerykański psychohistoryk Rudolf Binion wysnuł nawet tezę, że Hitler do końca życia nosił w sobie nienawiść do Żydów, która była spowodowana śmiercią matki w 1907 r. po rzekomo wymuszonej przez Blocha operacji usunięcia nowotworu przy zastosowaniu narkozy gazowej.

Jest to kłamstwo wyssane z palca. Adolf Hitler do końca życia wspominał z wielkim szacunkiem doktora Eduarda Blocha, mimo że doskonale wiedział o jego pochodzeniu etnicznym. Na zarzuty Biniona odpowiedziała Trude Kren, córka doktora Eduarda Blocha. W oświadczeniu z 13 lutego 1978 r. zapewniła ona opinię publiczną, że jej ojciec cieszył się przez całe życie wielkim szacunkiem Adolfa Hitlera.

Kłamstwo o „złej prawicy"

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i utrwalonych w ludzkiej pamięci kłamstw o Adolfie Hitlerze jest kwestia jego ukształtowanego światopoglądu. Wielu biografów Hitlera z uporem maniaka powtarza mit, że Hitler już w czasie służby wojskowej miał ukształtowane prawicowe poglądy polityczne, których przewodnim elementem był histeryczny nacjonalizm i antysemityzm. To nieprawda. Wiele wskazuje na to, że podobnie jak w okresie wiedeńskim, tak i tuż po powrocie z wojny w 1919 r. błąkał się między monachijskimi spotkaniami komunistów, socjaldemokratów, chrześcijańskich demokratów, członków DPA czy powstających wolnych korpusów założonych przez zdemobilizowanych żołnierzy. Wbrew powtarzanym bzdurom o pełnieniu przez niego funkcji oficera oświatowego w armii wiemy dzisiaj, że był zwykłym tajniakiem i donosicielem, którego armia bawarska nazywała „V-mannem" – człowiekiem zaufania politycznego.

Po obaleniu rad komunistycznych w Bawarii osłabło jego zainteresowanie komunizmem, które do dzisiaj budzi kontrowersje i spory wśród historyków. Pewne jest jednak to, że jego poglądy, zarówno gospodarcze, jak i społeczno-polityczne, miały charakter ultralewicowy. Powszechnie przyjęta opinia, że Niemiecka Partia Robotnicza, do której wstąpił we wrześniu 1919 r., oraz jej następczyni NSDAP były partiami prawicowymi, jest chyba największym przekrętem w historii. Nieprawdą jest też, że Adolf Hitler posiadał legitymację nr 7 tej partii. Jak podkreśla to Werner Maser, w 1919 r. Hitler miał numer członkowski 555 (AF w Koblencji, NS26/230), a od 26 lipca 1921 r. otrzymał numer 3680 w NSDAP. To wskazuje, że partia, do której wstąpił, miała już ukształtowany charakter – ściśle lewicowy. Wystarczy prześledzić punkty od 11. do 25. programu NSDAP, aby znaleźć tam typowe hasła lewicy europejskiej.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez