Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Szkolenia służb i policji do poprawki

Szkolenia funkcjonariuszy policji oraz służb specjalnych prowadzone są przypadkowo i niekonsekwentnie – uznała Najwyższa Izba Kontroli. Problem tkwi w słabo zorganizowanym systemie oraz braku pieniędzy.

NIK raczej pozytywnie oceniła natomiast zasady naboru funkcjonariuszy. Jak uznała, wybierani są najlepsi z najlepszych, niewłaściwe jest jednak przeprowadzanie testów sprawności fizycznej na innych zasadach wobec kobiet, a innych wobec mężczyzn. Tym samym łamana jest bowiem zasada równych wymagań wobec obu płci. Wątpliwości kontrolerów wzbudziły także badania na wykrywaczu kłamstw, które przechodzić muszą wszyscy funkcjonariusze, niezależnie od charakteru stanowisk, o które się ubiegają. Tymczasem jest to konieczne tylko w niektórych przypadkach i jest uzależnione od rodzaju zadań, które danemu funkcjonariuszowi będą w przyszłości powierzane. Jak podkreśliła NIK, raport nie kwestionuje ich celowości, jednak zwraca uwagę, że muszą mieć one ścisłe uzasadnienie w przepisach prawa.

Dużo większe zastrzeżenia kontrolerów wzbudził natomiast system szkoleń dla funkcjonariuszy. Jak ustalili, są one prowadzone chaotycznie i w niewystarczającym stopniu. Przyczyny tkwią w braku rozbudowanej bazy szkoleniowej oraz chronicznym niedoinwestowaniu służb oraz policji. Wiele do życzenia pozostawia także sam system – na przykład policja wykorzystuje swoje możliwości jedynie w 25 proc.! Jednocześnie funkcjonariusze są w stanie zrealizować tylko 60 proc. szkoleń, do których są zobowiązani. Nie lepiej jest w CBA – ta służba nie utworzyła żadnego własnego ośrodka szkoleniowego, a także nie wystarała się o możliwości doskonalenia umiejętności swoich pracowników w bazie należącej do innych służb. Skutek jest taki, że funkcjonariusze nie mają faktycznej możliwości rozwoju.

Jak nietrudno się domyślić, słabo przeszkoleni funkcjonariusze to nieprofesjonalnie działające służby. NIK, podsumowując wyniki kontroli, zwróciła także na to uwagę. Pojawiło się też szereg innych, drobniejszych uwag – na przykład dotyczących konieczności odbywania zasadniczej służby wojskowej przez funkcjonariuszy policji, chociaż nie mają takiego obowiązku już od 2009 r.

Kontrola NIK obejmowała okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.

—ejż

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy