Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Polskie firmy na równi pochyłej

Zamiast zielonej wyspy mamy ubożejących przedsiębiorców – tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu GUS. Uzyskany przez nich wynik finansowy netto w pierwszym kwartale tego roku spadł o 25,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Potęgujący się kryzys gospodarczy rujnuje polskie firmy – ich przychody spadają, natomiast koszty wcale nie stają się niższe. W pierwszych trzech miesiącach tego roku ich wynik finansowy netto wyniósł 17,6 mld zł, co oznacza, że był niższy o 25,2 proc. niż w I kwartale 2012 r. Ponadto, jak czytamy w raporcie GUS, zysk netto obniżył się o 13,8 proc. (wobec wzrostu o 9,2 proc. przed rokiem), a strata netto wzrosła o 18,2 proc. (przed rokiem notowano wzrost o 14,9 proc.).

Jak wynika z danych statystycznych, spadła także liczba firm, które uzyskały zysk netto – wykazało go jedynie 61,6 proc. ogółu przedsiębiorstw, podczas gdy w ubiegłym roku wyniki takie odnotowało 62,1 proc. firm. O pogarszającej się sytuacji polskich przedsiębiorstw świadczą niemal wszystkie najważniejsze wskaźniki ekonomiczno-finansowe. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku w 2013 r. wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 4,3 proc. (w 2012 r. – 4,4 proc.), wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,0 proc. (w ubiegłym roku – 5,0 proc.), a rentowności obrotu netto 3,2 proc. (4,1 proc.). Niepokojące dane dotyczą większości sektorów, ale najgorzej jest w górnictwie i wydobywaniu, zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych oraz działalności naukowej i technicznej. Poprawa dotyczy tylko obszarów dostawy wody, gospodarowania odpadami, rekultywacji, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a także obsłudze rynku nieruchomości.

Na fatalną sytuację przedsiębiorstw składają się także rosnące koszty – o 0,5 proc. wzrosły wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz podatki i opłaty (po 0,3 proc.). Firmy zaczęły też oszczędzać – łączne nakłady w I kwartale 2013 r. wyniosły 17,1 mld zł, o 1,6 proc. mniej niż w 2012 r., z czego udział w nich zakupów wyniósł 61,7 proc. – o 2,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Więcej wydawano na budynki oraz budowle, oszczędzano natomiast na urządzeniach technicznych, narzędziach i środkach transportu. Mniej wydawano w większości firm, zajmujących się gastronomią, handlem, naprawą samochodów, więcej między innymi w trudniących się obsługą rynku nieruchomości i budownictwem.

—ejż

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez